Program för miljöövervakning

Miljöövervakningen sker på uppdrag från främst Naturvårdsverket.

Programmen presenteras med nu aktuella betecknigar. I beskrivningar länkade till respektive namn ges programmens syfte. I institutionens databank ges mätdata från stationer organiserade programvis, länsvis eller efter läge på karta). En översikt av äldre program ges också.

Sjöar

Vattendrag

Integrerad övervakning av vegetation, mark och yt - grundvatten

Resultat från miljöövervakningen redovisas i publikationer. Institutionen är även datavärd för området sjöar och vattendrag. Tidsserier från miljöövervakningen återges fortlöpande uppdaterade på denna hemsida.