Årsrapporter (pdf-filer)

IM. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark

Kolbäcksån

Mariestadsfjärden

Mälaren