Arkiverade publikationer

P 1 Ahl, T. & Willén, T. 1965. Mälarundersökningen - en presentation. (The Lake Mälaren Research - an introduction). - Statens naturvetenskapliga forskningsråds årsbok 18:301-316.

P 2 Willén, T. & Ahl, T. 1965. Om vatten. - K-kontur 3:16-20.

P 3 Jönsson, E. 1966. The determination of Kjeldahl nitrogen in natural water. -Vattenhygien 22:10-14.

P 4 Ahl, T. 1966. Mälarens närsalter. - Rörinstallatören 9:3-7.

P 5 1966. Fysikalisk-kemiska vattenundersökningar, metoder och bearbetning. -Vattenhygien 22:88-90.

P 6 1967. Mälaren - en sjö i förvandling. - Dagens Nyheter 17.10.1967.

P 7 Aasa, R. 1967. Lilla Ullevifjärden. Växt- och djurplankton. - Zoologisk Revy 29:27-30.

P 8 Almer, B. 1967. Diphyllobotrium latum hos fisken i Salbosjön, Mälaren och Ivösjön. - Zoologisk Revy 2936-41.

P 9 Arnemo, R., Björkqvist, E. & Tirén, T. 1967. Djurplankton i Mälaren och Hjälmaren. - Zoologisk Revy 29:10-18.

P 10 Fondén, R., Söderqvist, K. & Tolstoy, A. 1967. Experter kräver snabbaktion för att rädda Ekolns vatten. - Uppsala Nya Tidning 10.11.1967.

P 11 Grimås, U. 1967. Bottenfaunan i Mälaren. - Zoologisk Revy 29:19-23.

P 12 Hammar, S. 1967. Lilla Ullevifjärden. Fiskfaunan och dess näringsrelationer. - Zoologisk Revy 29:34-35 (ingår i P 7).

P 13 Kjällman, A. & Grimås, U. 1967. Lilla Ullevifjärden. Bottenfaunan. - Zoologisk Revy 29:30-33 (ingår i P 7).

P 14 Rosén, B. 1967. Bottenfaunan i Hjälmaren. - Zoologisk Revy 29:24-26.

P 15 Willén, T. 1967. Mälarundersökningen. - Zoologisk Revy 29:4-9.

P 16 Willén, T. 1967. Biologisk aspekt på vattenvården. - Svenska stadsförbundets tidskrift 13.

P 17 Ahl, T. & Willén, T. 1968. Lake Mälaren Research. Symposium on large lakes, Sweden 1968 - (offsettryck, 15 pp).

P 18 Arnemo, R., Berzins, B., Grönberg, B. & Mellgren, I. 1968. Oavsiktlig spridning av vattenorganismer. - Svenskt fiske Sportfiskaren 4.

P 19 Ahl, T. 1968. Mälaren - den hotade recipienten. - Vatten 24:157-160.

P 20 Fondén, R. 1968. A yeast-extract peptone agar for the determination of heterotrophic bacteria in lakes. - Vatten 24:161-16

P 21 Arnemo, R., Berzins, B., Grönberg, B. & Mellgren, I. 1968. The dispersal in Swedish waters of Kellicottia bostoniensis (Rousselet) (Rotatoria). - Oikos 19:351-358.

P 22 Willén, T. 1969. Mälarundersökningen. - Sveriges Natur 5:229-237.

P 23 1969. Mälarundersökningen. - Limnologisymposium 1968:9-20.

P 24 1969. Biologi inom Mälarundersökningen. - Vatten 25:411-423.

P 25 Fondén, R. 1969. Koliforma bakterier i Mälaren 1965-1968. -Vatten 25:424-438.

P 26 1969. Nutritional classification of some limnic bacterial populations. - Oikos 20:373-383.

P 27 1969. Heterotrophic bacteria in Lake Mälaren and Lake Hjälmaren. - Oikos 20:344-372.

P 28 Wikström, A. & Håkanson, L. 1970. Nytt automatiskt instrument för vattenundersökningar. - Vatten 2:120-125.

P 29 Lindell, T. 1970. Instrument- och metodikutveckling för fysikaliska sjöundersökningar. - Nordisk Hydrologkonferens 1:169.178.

P 30 Kvarnäs, H. 1970. Regionala och temporala studier av spridnings-och inskiktningskarakteristiska i Ekoln, Mälaren. - Nordisk Hydrologkonferens 1:179-188.

P 31 Willén, T. 1970. Limnologiska synpunkter på de stora sjöarna i södra Sverige. Världen Vattnet och Vi. Sammanställning av konferenser i samband med den internationella vattenvårdsutställningen i Jönköping 2-9 sept. 1970:5-14. (även i engelsk version).

P 32 1970. Biologisk aspekt på Vättern. - Jönköpings-Posten 2.9.1970.

P 33 Ahl, T. 1970. Vätterns klarhet. - Jönköpings-Posten 2.9.1970.

P 34 Northcote, T.G. & Rundberg, H. 1970. Spatial distribution of pelagic fishes in Lambarfjärden (Mälaren, Sweden) with particular reference to interaction between Coregonus albula and Osmerus eperlanus. - Institute of Freshwataer Research, Drottningholm 50:133-167.

P 35 Ahl, T. 1970. Lake Mälaren. I. Principal features in the chemistry of Lake Mälaren. - I: Eutrophication in large lakes and impoundments OECD, Paris, pp 169-195.

P 36 Willén, T. 1970. Lake Mälaren. II The biological Section. In: Eutrophication in large lakes and impoundments. OECD, Paris. 197-224 (se M 45).

P 37 Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1971. Problem vid vattenprovtagning i skiktade åar. -Vatten 4:422-433.

P 38 Wiederholm, T. 1971. Bottom fauna and cooling water discharges in a basin of Lake Mälaren. Institute of Freshwater Research. Drottningholm. 51:197-214

P 39 Andersson, B. 1972. Vattenvegetation i norra Mälaren 1969-71. - Vatten 1/72: 40-48.

P 40 Willén, T. 1972. The gradual destruction of Sweden's lakes. - AMBIO 1/1:6-14.

P 41 Ahl, T. & Jönsson, E. 1972. Boron in Swedish and Norwegian fresh waters. - AMBIO 1/2: 66-70.

P 42 Willén, T. 1972. Biological aspects on the large lakes in South Sweden. -Verh. Internat. Verein. Limnol. 18: 370-378.

P 43 Wilander, A. & Ahl, T. 1972. The effects of lime treatment to a small lake in Bergslagen, Sweden. -Vatten 5:431-445.

P 44 Wilander, A. 1972. Beräkning av behovet av utspädning för utsläpp av alkaliskt avloppsvatten. - Vatten 5/72: 446-454.

P 45 Wiederholm, T. 1973. The bottom fauna in Ekoln, a polluted basin of Lake Mälaren. - Vatten 2/73: 124-138.

P 46 Håkansson, L. 1973. Kvicksilver i några svenska sjöars sediment - möjligheter till tillfriskning. - IVL-publ. A 92, 16 pp.

P 47 Ahl, T. 1972. Tillfriskning av recipienter tidigare belastade med avloppsvatten från sulfitfabriker - Arbogaån. - IVL-publ. A 65, 8 pp.

P 48 Wilander, A. 1972. A study on the fractionation of organic matter in natural water by ultrafiltration techniques. Schweiz. - Z. Hydrol. 34: 190-200.

P 49 Wiederholm, T. 1973. On the life cycle of Pontoporeia affinis (Crustacea Amphipoda) in Lake Mälaren. - ZOON 1: 147-151.

P 50 Milbrink, G. 1973. On the use of indicator communities of Tubificidae and some Lumbriculidae in the assessment of water pollution in Swedish lakes. - ZOON 1:125-139.

P 51 Milbrink, G. 1973. Communities of Oligochaeta as indicators of the water quality in Lake Hjälmaren, - ZOON 1: 77-88.

P 52 Wiederholm, T. 1973. Bottom fauna as an indicator of water quality in Sweden's large lakes. - AMBIO 2/4:107-110.

P 53 Håkanson, L. & Uhrberg, R. 1973. Determination of mercury from lake sediments. - Vatten 4/73:444-450.

P 54 Milbrink, G. 1973. Sampling efficiency of four types of mud bottom samplers. - OIKOS 24: 479-482.

P 55 Odén, S. & Ahl, T. 1970. Försurning av skandinaviska vatten. - Ymer, Årsbok 103-122.

P 56 Willén, T. 1971. Vattenblom i Ullevifjärdarna. - Forskning och Framsteg 1971: 5 p. 32.

P 57 Jönsson, E. 1971. IHD - Interkalibrering: Metoder för större konstituenter - sommaren 1970. - Vannet i Norden 1: 14-23.

P 58 Ahl, T. & Odén, S. 1972. Nya undersökningar ger besked. Åkrarnas kväve gödslar vattnet. - FoF 7: 23-26.

P 59 Ahl, T. (ed.) 1972. Hydrochemical analyses. - Nordic IHD 3, 69 pp.

P 60 Ahl, T. & Odén, S. 1972. River discharges of total nitrogen, total phosphorus and organic matter into the Baltic Sea from Sweden. - AMBIO, Special Report, 1:51-56.

P 61 Odén, S. & Ahl, T. 1972. The longterm changes in the pH of lakes and rivers in Sweden. Supporting studies to Sweden's case study for the United Nations conference on the human environment. Stockholm.

P 62 Ahl, T. 1972. Plant nutrients in Swedish lake and river waters. -Verein. Limnol. 18:362-369.

P 63 Ahl, T. 1973. Mälarens belastning och vattenkvalitet. - Scr. limnol. upsal. 332 (avhandling).

P 64 Håkansson, L. 1974. Mercury in some Swedish lake sediments. - AMBIO 3/1:37-44.

P 65 Grönberg, B., Tolstoy, A. & Söderkvist, K. 1974. Limnological studies in Ekoln Bay of lake Mälaren 1967-1969. - Vatten 1/74:20-35

P 66 Wiederholm, T. 1974. Bottom fauna and eutrophication in the large lakes of Sweden. - Acta universitatis Upsaliensis 12 pp.

P 67 Willèn, T. 1974. Sjöar och vattendrag. - Diagnos 1/74:236-265.

P 68 Ahl, T. & Willèn, T. 1975. Mälaren. - Nordforsk, Miljövårdssekretariatet, Publikation 1975:1, pp. 85-98.

P 69 Ahl, T. & Lindevall, L. 1974. Interkalibrering av sedimentkemiska analysmetoder. Rapport från arbetsgruppen för vattenanalys. - Nordforsk, Miljövårdssekretariatet, Publikation 1974:5

P 70 Wilander, A., Kvarnäs, H. & Lindell, T. 1974. A modified fluorometric method for measurement of lignin sulfonates and its in situ application in natural waters. - Water Research 8:1037-1045.

P 71 Håkanson, L. 1974. A mathematical model for establishing numerical values of topographical roughness for lake bottoms. - Geografiska Annaler Vol. 56 Ser. A. 3-4, pp. 183-200.

P 72 Willén, T. 1974. Vattenförorening och växtplankton. Memoranda Soc. - Fauna Flora Fennica 50:67-79.

P 73 Ahl. T. & Odén, S. 1975. Närsaltkällor -- en översikt. - Nordforsk, Miljövårdssekretariatet, Publikation 1975: 1, pp. 99-133.

P 74 Johansson, C. & Kronborg, L. 1975. Attached algae in running waters. - Meddelanden från Växtbiologiska institutionen, Uppsala 1975:6

P 75 Håkanson, L. 1974. Inventering av öar i Vänern. - SNV PM 529.

P 76 Ahl, T. m.fl. 1975. Mälaren-Hjälmaren. Vattenvårdsplanering 1965-1975 inom Mälarens nederbördsområde. - Kommittén för Mälarens vattenvård.

P 77 Willén, T. 1975. Biological long-term investigations of Swedish lakes. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 19:1117-1124.

P 78 Ahl, T. 1975. Effects of man-induced and natural loading of phosphorus and nitrogen on the large Swedish lakes. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 19:1125-1132.

P 79 Axelsson, V. & Håkanson, L. 1975. Sambandet mellan kvicksilverförekomst och sedimentologisk miljö i Ekoln. Del 4. Deposition av sediment och kvicksilver 1971 och 1972. - UNGI Rapport 35.

P 80 Hobro, R. & Willén, E. 1975. Phytoplankton countings and volume calculations from the Baltic - a method comparison. - VATTEN 31:317-326.

P 81 Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren - en översikt (SNV) 1976:1

Willén, T. Undersökning av de stora sjöarna. pp 9-19.

Lindell, T. Vänern. pp 21-35.

Håkanson, L. & Uhrberg, R. Vänern och kvicksilvret. pp 37-50

Wilander, A. Vättern. pp 51-60.

Grönberg, B. & Tolstoy, A. Mälaren. pp 61-74.

Andersson, B. Vegetationskartering. pp 75-80.

Willén, E. Hjälmaren. pp 81-91.

Ahl, T. Belastningseffekter - Sammanfattande synpunkter. pp 93-106.

P 82 Willén, E. 1976. Phytoplankton in Lake Hjälmaren. - Acta Universitatis Upsaliensis 378, 18 pp.

P 83 Håkanson, L., Edlund, L. & Uhrberg, R. 1976. An automatic release instrument with underwater buoy for marking of field equipment. - Water Resources Research 12:2, pp 309-312.

P 84 Håkanson, L. 1976. A bottom sediment trap for recent sedimentary deposits. - Limnology and Oceanography 21:1, pp 170-174.

P 85 Willén, E. 1976. A simplified method of phytoplankton counting. -British phycological Journal 11, pp 265-278.

P 86 Håkanson, L. 1977. On lake form, lake volume and lake hypsographic survey. - Geografiska Annaler 59A:1-2, pp 1-29.

P 87 Ahl, T. & Lindevall, L. 1977. Intercalibration of methods for chemical anlysis of sediments and sludges. - Vatten 1/77, pp 8-13.

P 88 Håkanson, L. 1977. The influence of wind, fetch, and water depth on the distribution of sediments in Lake Vänern, Sweden. - Canadian Journal of Earth Sciences Vol. 14, No. 3, pp 397-412.

P 89 Tolstoy, A. 1977. Chlorophyll a as a measure of phytoplankton biomass. - Acta Univertatis Upsaliensis 416, 30 pp.

P 90 Johansson, C., Kronborg, L. & Thomasson, K. 1977. Attached algal vegetation in running waters. - Excerpta Botanica, Sectio B, Band 16, pp 126-178.

P 91 Willén, T. 1977. Mälaren - sjö i förvandling. - Bromma Hembygdsförenings årsskrift 1977, pp 41-52.

P 92 Wiederholm, T. & Eriksson, L. 1977. Effects on alcohol-preservation on the weight of some benthic invertebrates. - ZOON 5, pp 29-31.

P 93 Håkanson, L. & Ahl, T. 1975 (utgiven 1977). The distribution of heavy metals in the surficial sediments of Lake Vättern, Sweden. - International Conference on Heavy Metals in the Environment, Toronto, Ontario, Canada Oct. 27-31, 1975, pp 765-784.

P 94 Håkanson,L. 1977. An empirical model for physical parameters of recent sedimentary deposits of Lake Ekoln and Lake Vänern. - Vatten 3/77, pp 266-289.

P 95 Wiederholm, T. & Eriksson, L. 1977. Benthos of an acid lake. - Oikos 29:2, pp 261-267.

P 96 Hobro, R. & Willén, E. 1977. Phytoplankton countings. Intercalibration results and recommendations for routine work. - International Revue ges. Hydrobiol. 62:6, p 805-811.

P 97 Welch, E.B. & Lindell, T. 1978. Phosphorus loading and response in Lake Vänern nearshore areas. - Environmental Science and Technology, Vol. 12, pp 321-327,

P 98 Håkanson, L. & Källström, A. 1978. An equation of state for biologically active lake sediments and its implications for interpretations of sediment data. - Sedimentology 25, pp 205-226.

P 99 Andersson, B. 1977. Om vattenvegetationskartering. - Vannet i Norden nr 4.

P 100 Håkanson, L. 1978. Vänerns morfometri och morfologi - en sjömorfometrisk handbok. - SNV.

P 101 Ahl,T. 1977. Discharge of Nitrogen, Phosphorus and Organic Matter into the Gulf of Bothnia. - AMBIO, vol.6 no 5, pp 273-275

P 102 Ahl, T. 1977. River discharges of Fe, Mn, Cu, Zn, and Pb into the Baltic Sea from Sweden. - AMBIO Special Report, 5: 219-228.

P 103 Pierrou, U. 1978. Undersökningar inom Arbogaåns avrinningsområde 1968-1975. - NLU/Arbogaåns vattenvårdsförbund, pp 58.

P 104 Ahl, T. Wiederholm, T. 1977. Svenska vattenkvalitetskriterier. Eutrofierande ämnen. - SNV PM 918.

P 105 Pierrou, U. 1977. Svenska vattenkvalitetskriterier. Organiska ämnen. - SNV PM 919.

P 106 Ahl, T. 1977. Diffusa föroreningar i relation till markanvändning. Trettonde nordiska symposiet om vattenforskning. Rørås 1977-05-02--05. - Nordforsk, Miljövårdssekretariatet. Publ. 1977:2

P 107 Axelsson, V. & Håkanson, L. 1978. A gravity corer with a simple valve system. - J.Sed.Pet. 48:2 pp 630-633.

P 108 Håkanson, L. 1978. The length of closed geomorphic lines. - Mathematical Geology. Vol. 10, No. 2, pp 141-167.

P 109 Håkanson, L. 1978. Erken - morfometri. - Scripta Limnologica Upsaliensia 468.

P 110 Norrman, J.O. & Håkanson, L. 1978. Kustzonen som fälla för föroreningar. - Uppsala Universitet, naturgeografiska institutionen, avdelningen för naturgeografi. SNV.

P 111 Håkanson, L. 1978. Optimization of lake hydrographic surveys. - Water Resources Research Vol. 14, No. 4. pp ......

P 112 Samuelsson, B. & Tolstoy, A. 1978. Fältutrustning för filtrering av klorofyllprov. - Vatten 4/78, pp 244-245.

P 113 Samuelsson, B. & Tolstoy, A. 1978. Torkskåp för klorofyllprov. - Vatten 4/78, pp 246-247.

P 114 Kvarnäs, H. 1978. Estimates of phosphorus concentration in subareas of lakes from concentration gradients of total dissolved solids. - Vatten 4:265-272.

P 115 Wiederholm, T. 1978. Long-term changes in the profundal benthos of Lake Mälaren. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 20, pp 818-824.

1978. Chironomids as indicators of water quality in Swedish lakes. - Acta Universitatis Carolinae Biologica 1-2:275-283.

1979. Use of benthic. - I: SNV PM 1511 s 196-211.

P 116 Willén, E. & Willén, T. 1978. About freshwater phytoplankton. - Phytoplankton manual (ed A. Sournia), Monographs on oceanographic methodology 6. - UNESCO, pp 297-300.

P 117 Willén, T. 1979. Heinrich Skuja and his work. - Acta Bot. Fennica 110, pp 5-10.

P 118 Ahl, T. 1981. De svenska fjällälvarnas transport av fosfor, kväve och organiskt material till Bottniska Viken under 10-års perioden 1970-1979. - SNV PM 1618 sid 66-70.

P 119 Willén, E. 1979. Watear quality and phytoplankton in two large Swedish lakes. - Acta Bot. Fennica 110, pp 81-85.

P 120 Wiederholm, T. & Eriksson, L. 1979. Subfossil chironomids as evidence of eutrophication in Ekoln Bay, Central Sweden. - Hydrobiologia Vol. 62:3, pp 195-208.

P 121 Willén, E. & Willén, T. 1979. Phytoplankton in freshwater monitoring. - I: SNV PM 1151.

P 122 Tolstoy, A. 1979. Chlorophyll a in relation to phytoplankton volume in some Swedish lakes. - Arch. Hydrobiol. 85/2:133-151.

P 123 Wiederholm, T. 1980. Use of benthos in lake monitoring. - Journal Water Pollution Control Federation, pp 537-547.

P 124 Willén, T. 1980. Multispektral registrering av vattenkvalitet och vattenvegetation (MSS-75). - SNV PM 1281.

P 125 Tolstoy, A. & Toth, I. 1980. Bacteriochlorophyll d and its interference on determination of chlorophyll a. - Arch. Hydrobiol. 89:160-170.

P 126 Willén, T. 1980. Phytoplankton from Swedish lakes. III. Lake Hundsjön and other kettle lakes of Central Sweden. - Arch.Hydrobiol. 89, pp 135-159.

P 127 Håkanson, L, 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. - Water Research Vol. 14, pp. 975-1001.

P 128 Olsén, P. & Willén, E. 1980. Phytoplankton response to sewage reduction in Vättern, a large oligotrophic lake in Central Sweden. - Arch. Hydrobiol. 89, pp 171-188.

P 129 Ahl, T. 1979. Natural and human effects on trophic evolution. - Arch.Hydrobiol. 13. pp 259-277.

P 130 Ahl, T. 1980. Variability in ionic composition of Swedish lakes and rivers. - Arch.Hydrobiol. 89, pp 5-16.

P 131 Ahl, T. 1979. Vattenkvalitetsparametrars variationsmönster - exempel från det svenska basdatanätet.- Nordforsk Miljövårdssekretariatet. Publ. 1979:2.

P 132 Ahl, T. 1980. Eutrophication in relation to the load of pollution. - Prog. Wat. Tech. Vol. 12, pp 49-61.

P 133 Håkanson, L. 1979. Mälarens skärgård - en öinventering. - SNV PM 1178.

P 134 Tolstoy, A. 1980. Information on the standardization of pigment methodology in Nordic countries. - Arch. Hydrobiol. 14, pp. 81-87.

P 135 Håkanson, L. 1980. The quantitative impact of pH, bioproduction and Hg-contamination on the Hg-content of fish (pike). - Environmental Pollution (Series B) 1 (1980) pp 285-304.

P 136 Willén, E. 1980. Rhodomonas minuta and Rhodomonas lens (Cryptophyceae) - Aspects on form-variation and ecology in Lakes Mälaren and Vättern, Central Sweden. - Acta Phytogeographica Suecica 68:163-172.

P 137 Lindell, T. 1980. Kalibrering av Landsatdata för kartering av vattenkvaliteten i Mälaren. - SNV PM 1266.

P 138 Blomqvist, S. & Håkanson, L. A review on sediment traps in aquatic environments. - Arch. Hydrobiol. 91:101-132.

P 139 Håkanson, L. 1981. On lake bottom dynamics - the energy - topography factor. - Canadian Journal of Earth Sciences Vol. 18, No 5, pp 899-909.

Pierrou, U. 1979. Eskilstunaån. Sammanställning och utvärdering av undersökningar inom Eskilstunaåns avrinningsområde.

P 140 Willén, E. 1981. Vattenblomning. - Svensk Botanisk Tidskrift 75:345-355.

P 141 Wiederholm, T. 1981. Associations of lake-living Chironomidae. A cluster analysis of Brundin's and recent data from Sweden lakes. - Schweiz Z. Hydrol. 43/1:140-150.

P 142 Håkanson, L. 1981. The length of open geomorphic lines. - Z. Geomorph. N.F. 25:4, 369-382.

P 143 Lindell, T. 1981. Experiences from correlations of Landsat data versus transmission of light and chlorophyll a. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 21:438-441.

P 144 Håkanson, L. 1981. Determination of characteristic values for physical and chemical lake sediment parameters. - Water Resources Research 17/6:1625-16340.

P 145 Lundin, L.-C., Håkanson, L. 1982. Fortia-Pharmacia och vattenmiljön. - En hydrologisk/sedimentologisk recipientstudie.- UNGI Rapport 55.

P 146 Andersson, B. 1982. Vegetationsförändringar i Mälaren och Hjälmaren under 1900-talet. - SNV PM 1504.

P 147 Willén, T. 1981. Unga sjöar - några synpunkter. - Husö biologiska station Meddelande 23.

P 148 Håkanson, L., Andearsson, P. & Löfgren, S. 1982. Determination of bottom dynamics and physical sediment charactaer by means of a cone apparatus. - Scripta Limnologica Upsaliensia 520:90-110.

P 149 Håkanson, L. 1982. Coastal morphometry. The coast of the Gulf of Bothnia. - Coastal Research in the Gulf of Bothnia.(Müller, K. ed.) ISBN 90-6193098-7.

P 150 Lindell, T. 1981. Mapping of water quality using Landsat imagery. - Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Remote Sensing of Environment, Ann Arbor, MI, May, 1981, 1375-1385.

P 151 Wiederholm, T. Hjälmarens vattenkvalitet. Kemiska och biologiska förhållanden i tidsperspektiv. - SNV PM 1612.

P 152 Wiederholm, T. Missbildade chironomidlarver i svenska sjöar. - SNV PM 1611.

P 153 Roberts, D.J., Lindell, T., Kvarnäs, H. 1982. Environmental factors governing regional lake water quality differences. - SNV PM 1621.

P 154 Håkanson, L. 1982. Bottom dynamics in lakes. - Hydrobiologia 91:9-22.

P 155 Uhrberg, R. 1982. Acid digestion bomb for biological samples. - Analytical Chemistry 54:1906-1908.

P 156 Lindell. T.L. 1982. Country-wide mapping of the water quality of Sweden using Landsat imagery. - 4éme Colloque International du GDTA 81 p 408-425.

P 157 Håkanson, L. 1982. Lake bottom dynamics and morphometry: the dynamic ratio. - Water Resources Research, Vol. 18, No. 5, pp. 1444-1450.

P 158 Håkanson, L. 1982. Sjösedimenten i recipientkontrollen -principer, processer och praktiska exempel. - SNV PM 1398. s. 242.

P 159 Lindell, T. 1981. Vattenkvaliteten i Närkes Svartå och Hemfjärden. - SNV PM 1452. s. 50.

P 160 Håkanson, L., Karlsson, B., Eriksson, S., 1983. Geomorfologiskt sjöregister över Sverige. - SNV PM 1650. s. 52.

P 161 Håkanson, L., 1983. Ekologisk effekt, dos, recipientkänslighet - mot en användbar begreppsapparat. - Vatten 39:27-40.

P 162 Lindell, T., 1983. Microcomputerized image processing of satellite data for water quality purposes. - Presented at the 17th international symposium on remote sensing of environment May 9-13, 1983. Ann Arbor Michigan. Preprint.

P 163 Wiederholm, T., Welch, E., Persson, G., Karlgren, L., von Brömssen, U., 1983. Bedömningar och riktvärden för fosfor i sjöar och vattendrag. Underlag för försöksverksamhet. - SNV PM 1705.

P 164 Willén, E. (red.). 1983. Limnologiska undersökningar i Stora Neden 1982, en försurad sjö i Hallands län. - SNV PM 1735.

P 165 Wiederholm, T., Ekström, C., Fritzon, A., Johansson, C. och Söderström, O. 1983. Biologiska förhållanden i rinnande vatten med föroreningspåverkan. En jämförande metodstudie. - SNV PM 1574.

P 166 Gottschalk, L., Hellström, T., Kvarnäs, H., 1983. Matematiska modeller för vattenmiljövårdande problem. - SNV PM 1654.

P 167 Håkanson, L. 1984. On the relationship between lake trophic level and lake sediments. - Water Research Vol. 18, No. 3, pp. 303-314.

P 168 Håkanson, L., Kvarnäs, H. 1983. Vattenutbytet i kustzoner. - I: SNV PM 1618. sid 17-21.

P 169 Håkanson, L. 1984. Sediment sampling in different aquatic environments: statistical aspects. - Water Resources Research, Vol. 20, No 1, pp. 41-46.

P 170 Wiederholm, T. 1984. Incidence of deformed chironomid larvae (Diptera: Chironomidae) in Swedish lakes. - Hydrobiologia 109, 243-249.

P 171 Wiederholm, T. 1984. Responses of aquatic insects to environmental pollution. - V.H. Resh & D.M. Rosenberg (eds.) The ecology of aquatic insects. 625 pp.

P 172 Lindell, T. 1984. Vattenkvalitet. - I: SNV PM 1815. Vattenresursplanering. S. Häggström (red.). Slutrapport från Svartåprojektet.

P 173 Dietrichson, W., Carlsson, S.-Å., Kvarnäs, H. 1984. Värmeutvinning ur mark, vatten och luft. Miljövänlig om den görs rätt. - SNV PM Meddelande 1833.

P 174 Ericsson, P., Hajdu, S., & Willén, E., 1984. Vattenkvaliteten i Görväln. En dynamisk Mälarfjärd. Vattenkemi och växtplankton i ett fyrtioårigt perspektiv. - Vatten 40:193-211.

P 175 Willén, E., 1984. The large lakes of Sweden: Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren. - I Lakes and Reservoirs (F.B. Taub ed.), pp 107-134.

P 176 Wilander, A. & Lindevall, L., 1984. Transport av aluminium till Hjälmaren 1983 (Rapport 2).

Wilander, A., 1984. Undersökningar i Hjälmaren 1980-1983 (Rapport 4).

Wilander, A. & Uhrberg, R., 1984. Undersökning av metallhalter i gälar 1980-1983 (Rapport 5).

Wilander, A., 1984. Aluminiums giftighet vid höga pH-värden. - En litteraturgenomgång (Rapport 7).

Rapporterna finns tryckta i Utredning om fiskdöd i Hjälmaren 1980 och 1982. - Länsstyrelsen i Örebro län, publ. 1984:9.

P 177 Håkanson. L. 1984. Aquatic contamination and ecological risk. An attempt to a conceptual framework. - Water Research Vol. 18. No. 9. pp. 1107-1118.

P 178 Wilander, A. 1984. Ytvattnets normala sammansättning och kvalitetsvariationer. - Vår Föda suppl 4/84, s. 232-238.

P 179 Kvarnäs, H. & Lemming, J. 1984. Temperatur- och spårämnesmätningar i Väsman. - I: Miljöeffekter vid naturvärmesystem. BFR-seminarium oktober 1983. - Byggforskningsrådet R60:1984 (Rapporten sammanställd av S. Hård).

P 180 Ahl, T. 1984. Tidsmässig variation i vattendragens koncentration och transport av växtnäringsämnen. - I: Jordbrukets förorening av vattenmiljön. - Tjugonde Nordiska Symposiet om vattenforskning Hägersten 1984-05-08--10. Nordforsk, Miljövårdsserien Publikation 1984:2, s. 45-56.

P 181 Lindell, T. 1985. Metod för vattenkvalitetsbedömning från satellitdata. Ett exempel från Stockholms län. - SNV PM 1891. Mks 1985:1.

P 182 Håkanson, L., Kulinski, I. & Kvarnäs, H. 1984. Vattendynamik och bottendynamik i kustzonen. Slutrapport. - SNV PM 1905.

P 183 Ahl, T., Melin, A. & Wilander, A. 1985. Projekt Falu Gruva. Metallbalans för Runn. - SNV PM 1836.

P 184 Ahl, T. & Wiederholm, T. 1985. Projekt Falu Gruva. Miljöeffekter. - SNV PM 1837.

P 185 Ahl, T. & Måhlstedt, S. 1985. Projekt Falu Gruva. Slutrapport. - SNV PM 1838.

P 186 Ahl, T. 1985. Water quality monitoring in Sweden. - I: Water Quality Bulletin, Vol. 10, No. 2, pp. 82-90.

P 187 Lindell, T. 1985. Satellitdata till hjälp i miljö- och hälsoskyddsarbete. - Miljö och hälsa, nr 2, s. 45-48.

P 188 Uhrberg, R. & Wiederholm, T. 1985. Kvicksilver och andra tungmetaller i Vänersediment 1984. - SNV Rapport 3006.

P 189 Wiederholm, T. 1985. Koppar, kadmium och bly i mossor och lavar i Sulitelmaområdet 1984. - SNV Rapport 3007.

P 190 Waara, K.O. & Wilander, A. 1985. Effects of heavy metals on nitrification studied with chemostat technique. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 22, pp 2378-2382.

P 191 Håkanson, L. & Karlsson, B. 1984. On the relationship between regional geomorphology and lake morphometry - a Swedish example. - Geografiska Annaler 66A/1-2:103-119.

P 192 Persson, G. 1985. Community grazing and the regulation of in situ clearance and feeding rates of planktonic crustaceans in lakes in the Kuokkel area, northern Sweden. - Arch. Hydrobiol./Suppl. 70/2:197-238.

P 193 Persson, G. 1984. Zooplankton studies within the lake fertilization experiments of the Kuokkel area, northern Sweden. - Acta Universitatis Upsaliensis 737 (avhandling).

P 194 Broberg, G. & Persson, G. 1984. External budgets for phosphorus, nitrogen and dissolved organic carbon for the acidified Lake Gårdsjön. - Arch. Hydrobiol. 99/2:160-175.

P 195 Persson, G. 1984. Characterization of particulate and colloidal phosphorus forms in water by continuous flow density gradient centrifugation. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 22:149-154.

P 196 Persson, G. 1985. Clearance rates of crustacean macrofiltrators: The nature of in situ rate depressions in a fertilized Oligotrophic lake in the Kuokkel area, northern Sweden. - International Revue ges. Hydrobiol. 70/3:335-358.

P 197 Wilander, A. 1985. Vattenkemiska förhållanden i Fyrisån. -Konferensrapport 1984. - Fyrisåns vattenvårdsförbund. sid 31-41

P 198 Ahl, T. 1985. Undersökningar i Vättern 1984 inom av militär verksamhet berörda områden. Metaller i sediment, detritus och vatten. - Naturvårdsverket Rapport 3072.

P 199 Lindell, T. 1986. Satellitinformation och digital bildbearbetning för vattenarkivändamål. - Naturvårdsverket Rapport 3078.

P 200 Brink, N., Cederwall, H., Gustafson, A., Lindell, T., Neuman, E., Persson, G., Ryding, S.O., Svensson, B., Wiederholm, T., Wilander, A., Willén, E. & Willén, T. 1985. Recipientkontroll vatten. Metodunderlag. - Naturvårdsverket Rapport 3075.

P 201 Lindell, T. 1981. Inlandsvatten från satellit - nuläge och framtid. - Svensk Lantmäteriskrift 3:227-233.

P 202 Lindell, T., Steinvall, O., Jonsson, M. & Claesson, Th. 1985. Mapping of coastal-water turbidity using Landsat imagery. - Int. J. Remote Sensing 6/5:629-642.

P 203 Lindell, T., Karlsson, B., Rosengren M. & Alföldi, T. 1986. A further development of the chromaticity technique for satellite mapping of suspended sediment load. - Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 52/9:1521-1529.

P 204 Willén, E. 1985. Clogging of waterwork-micro-strainers and fishing nets in the Görväln basin of Lake Mälaren, Sweden. -Abstracts of Presentations during the fifth Workshop of the International Association of Phytoplankton Ecology and Taxonomy, Stirling, Scotland, 1-12 September 1984. Schweiz. Z. Hydrol. 47/2:236-237.

Willén, E. 1985. Lectures on other phytoplankton topics. An outline of the phytoplankton monitoring programme in Sweden. -Abstracts of Presentations during the fifth Workshop of the International Association of Phytoplankton Ecology and Taxonomy, Stirling, Scotland, 1-12 September 1984. Schweiz. Z. Hydrol. 47/2:238-239.

P 205 Persson, G. 1986. Fosforemissioner vid fiskodling; Fodrets och utfodringens betydelse. - I: Forsberg, C., Willén, T. & Ahlgren, I. (eds) Limnologi -86; - Limnologisk forskning och vattenbruk, Seminarium 3-4 juni 1986, Uppsala.

P 206 Persson, G. Kassodling av regnbåge. Närsaltemissioner. - Naturvårdsverkets Rapport 3215.

P 207 Persson, G. & Broberg, O. 1985. Nutrient concentrations in the acidified Lake Gårdsjön: The role of transport and retention of phosphorus, nitrogen and DOC in watershed and lake. - Ecological Bulletins 37:158-175.

P 208 Jansson, M., Persson, G. & Broberg, O. 1986. Phosphorus in acidified lakes: The example of Lake Gårdsjön, Sweden. - Hydrobiologia 139:81-96.

P 209 Ahl, T. & Wiederholm, T. 1986. Övervakning av sjöar och vattendrag inom PMK. Rapport från verksamheten 1985. - Naturvårdsverkets Rapport 3235.

P 210 Lindell, T. 1986. Laholmsbukten ur rymdperspektiv. - Naturvårdsverkets Rapport 3214.

P 211 Wiederholm, T. 1986. Destruction of aquatic resources in Scandinavia. - I: H.H.W. Velthuis (ed.) Proceedings of the 3rd European Congress of Entomology. Part 1:47-60.

P 212 Lindell, T. 1987. Effective use of the remote sensing tool in environmental marine surveying. - I: Acquisition of Marine Surveying Technologies Bangkok. Report of the Expert Group Meeting on Acquisition of Marine Surveying Technologies, Bangkok, 28 October- 1 November 1985. United Nations ST/ESA/178:188-203.

P 213 Fängström, I. & Willén, E. 1986. Analys av växtplankton och omgivningsvariabler från 23 svenska sjöar med olika multivariata metoder. - I: Svenska Föreningen Oikos 4e Ekologisymposium Stockholm 4-6 februari 1986. Sammanfattningar.

P 214 Willén, E. 1986. Växtplanktonsamhällets förändring efter fosforreduktion. - I: Forsberg, C., Willén, T. & Ahlgren, I. (eds) Limnologi -86. Limnologisk forskning. - Vattenvård och vattenbruk. Seminarium i Uppsala, 3-4 juni, 1986, sid 20-23.

P 215 Fängström, I. & Willén, E. 1985. Analysis of phytoplankton and environmental data. - Svenska växtgeogr. sällskapet.

P 216 Henrikson, L., Nyman, H.G., Oscarson, H.G. & Willén, E. 1987. Lygnern 1984 och för hundra år sedan. - Länsstyrelsen Älvsborgs län Naturvårdsenheten 1987:1; Länsstyrelsen Hallands län Naturvårdsenheten 1987:1.

P 217 Lindell, T., Thompson, T., Östensson, O., Ganning, B., Lindblom, R. & Grip, K. 1985. Marin fjärranalys. - Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 1985:5.

P 218 Håkanson, L., Kvarnäs, H. & Karlsson, B. 1986. Coastal morphometry as regulator of water exchange - a Swedish example. -Estuarine, Coastal and Shelf Science 23:873-887.

P 219 Hajdu, S. & Willén, T. 1985. Växtplanktonutvecklingen i Bottniska viken under maj månad 1979-1984. - Svenska havsforskningsföreningen Medd 20:161-171.

P 220 Lindell, T. 1986. Operational water quality surveillance in Sweden using Landsat MSS data. - 10th Canadian Symposium on Remote Sensing, May 5-8 1986 Edmonton Alberta, 1:385-394.

P 221 Kvarnäs, H. 1987. En prognosmodell för mängden löst organiskt material i Vänern. - VATTEN 43:72-76.

P 222 Eva Willén, Hajdu, S.& Persson, G. 1986. Storeklaren -Hornborgasjön. Limnologiska undersökningar, 1981-1985. - Naturvårdsverket Rapport 3063

P 223 Olsson, H. 1987. Hjälmarens fosfor- och kvävebelastning 1966- 1985. - Naturvårdsverket Rapport 3309.

P 224 Andersson,B., Bringmark, L., Bråkenhielm, S., Göransson, A., Roos,G. & Samuelsson, B. Vad gör landenheten? - Mätbladet 2/87

Wilander, A. 1987. Nitrogenföreningar i naturvatten. - Mätbladet 2/87 (Naturvårdsverket Centrallab. Informerar).

Persson, G. Fosforföreningar i naturvatten. - Mätbladet 2/87

P 225 Wiederholm, T. 1987. Övervakning av sjöar och vattendrag inom PMK. Rapport från verksamheten 1986. - Naturvårdsverket Rapport 3330.

P 226 Forsgren, B., Karlgren, L., Larsson, I.-B., Nordberg, L., Wiederholm, T. & Ölundh, E. 1986. Vattenplanering. Förslag till fortsatta insatser. - Naturvårdsverket Rapport 3105.

P 227 Willén, E. 1987. Phytoplankton and reversed eutrophication in Lake Mälaren. Central Sweden, 1965-1983. - British phycological Journal 22:193-208.

P 228 Smith, V., Willén, E. & B. Karlsson 1987. Predicting the summer peak biomass of four species of blue-green algae (Cyanophyta/Cyanobacteria) in Swedish lakes. - Water Resources Bulletin 23/3:397-402.

P 229 Hagman, A. (red.) 1987. Vattendata från PMK-stationer i sjöar och vattendrag. En handledning. - SNV Informerar.

P 230 Fängström I., Willén E. 1987. Clustering and canonical correspondence analysis of phytoplankton and environmental variables in Swedish lakes. - Vegetation 71 ss. 87-95

P 231 Mattsson, R. & Willén, T. 1986. Toxinbildande blågröna alger i svenska insjöar 1985. - Naturvårdsverket rapport 3096.

P 232 Willén T., Huttunen, M., Kononen, K., Läppänen, J. 1986. Phytoplankton of the open sea areas of the golf of Bothnia - observations made in the first stage of the Baltic monitoring programme in 1979 - 1983. - Water research institute, national board of waters, Finland No 68

P 233 Willén, T., Wingqvist E-M. 1986. Svenska sjöar undersökta av H. Skuja med avseende på växtplankton. - Svensk Botanisk Tidskrift 80: 198 - 208 Stockholm.

P 234 Berg, K., Skulberg, O., Skulberg, R., Underdal, B. & Willén, T. 1986. Observations of toxic blue- green algae (Cyanabacteria) in some Scandinavian lakes. - Acta vet. scand. 1986 (27): 440-452.

P 235 Andersson, B. 1986. Kronutglesning hos gran och tall i PMK´s referensytor. - SNV rapport 3163

P 236 Bringmark, L. 1986. Övervakning av markkemi och markbiologi i PMK´s referensområden. 1986. - SNV rapport 3339.

P 237 Göransson, A. 1986. Luftalger på granbarr som föroreningsindikatorer. - Internrapport 18 PMK.

P 238 Willén, T., & Waern, M. 1987. Alger med svenska namn. - Svensk Botanisk Tidskrift 81: 281-288.

P 239 Bringmark, L. 1987. Övervakning av markkemi och markbiologi i PMK´s referensområden. 1987. - SNV rapport 3510.

P 240 Bråkenhielm, S. 1987. Vegetationsövervakning i PMK´s referensområden 1987. - SNV rapport 3508.

P 241 Persson, G. 1987. Sambandet mellan föda, produktion och förorening vid odling av stor regnbåge (Salmo gairdneri). - SNV rapport 3382.

P 242 Persson, G. 1988 Relationships between feed, productivity and pollution in the farming of large rainbow trout (Salmo gairdneri). - SNV report 3534.

P 243 Persson, G., Broberg, O. 1988. Particulate and dissoled phosphorus forms in freswater-composition and analysis. - Hydrobiologia 170: 61-90.

P 244 Persson, G., Boström, B.& Broberg, B. 1988. Bioavailability of different phosphorus forms in freshwater systems - Hydrobiologia 170: 133-155

P 245 Tolstoy, A. 1988. Predicted and measured annual production of phytoplankton - examples from some Swedish lakes. - Arch. Hydrobiol 113: 381 - 404.

P 246 Wilander, A. 1988. Organiskt material i vatten. - En jämförelse av resultat från olika analysmetoder. - Vatten 44: 217-224.

P 247 Willén, E. 1988. Diatoms and reversed eutrophication in Lake Mälaren, Central Sweden, 1966-1985. In Proceedings of Nordic Diatomist meeting Stockholm 1987. University of Stockholm - dep. - Quaternary research, report 12.

P 248 Andersson, B. 1988. Defoliation of Coniferous trees Assessments 1984-1987. - SNV report 3533.

P 249 Bringmark, L. 1988. Methods of soil chemistry in integrated monitoring. - Preliminary report prepared for the Nordic Concil of Ministers and WIM 2.

P 250 Bråkenhielm, S. 1988. Vegetation and air pollution. Spatial and temporal aspects of sampling in environmental monitoring. - Statistical Journal of the united Nations ECE 5 (1988) 239-247 North - Holland.

P 251 Bäck, K., Renström, S. 1988 Vegetation och skogstillstånd i Storesjöområdet, Tivedens nationalpark. - SNV rapport 3424.

P 252 Göransson, A. 1988. Luftalger och lavar indikerar luftföroreningar. - SNV rapport 3562.

P 253 Kvarnäs, H.& Wilander, A. 1988. Ekologiska konsekvenser av fartygsolyckor i Mälaren. - SNV rapport 3546.

P 254 Wiederholm, T. 1989. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Bakgrundsdokument 1. Näringsämnen, syre, ljus, försurning. - SNV rapport 3627.

P 255 Ahl, T. 1989. Background yield of phosphorus from drainage area and atmosphere: An empirical approach. - Hydrobiologia 170: 35-44

P 256 Johnson, R., Wiederholm, T. 1989. Long-term growth oscillations of Pontoporeia affinis Lindström (Crustacea: Amphipoda) in Lake Mälaren. - Hydrobiologia 175: 183-194

P 257 Johnson, R., Wiederholm, T. 1989. Classification and ordination of profundal macroinvertebrate communities in nutrient poor, oligo-mesohumic lakes in relation to environmental data. - Freshwater biology 21, 375-386

P 258 Persson, G., Olsson, H., Wiederholm, T., Willén, E. 1989. Lake Vättern, Sweden: A 20-year perspective. - AMBIO 18:4 208-215

P 259 Löfgren, S., Olsson, H. 1990. Tillförsel av kväve och fosfor till vattendrag i Sveriges inland. - SNV rapport 3692

P 260 Olsson, H., Löfgren, H. 1990. Tillförsel av kväve och fosfor till havet. - SNV rapport 3693.

P 261 Persson, G. 1990. Växtnäringsämnen och eutrofiering i havet. - SNV rapport 3694.

P 262 Ahl, T. 1990. Marin miljö - en policydiskussion. - SNV rapport 3695.

P 263 Persson, G., Olsson, H., Willén, E. 1990. Mälarens vattenkvalitet under 20 år. 1. Växtnäring: tillförsel, sjökoncentrationer och växtplanktonmängder. - SNV Rapport 3759.

P 264 Nisell, J. 1990. Karaktärisering av dräneringsområden för 26 referenssjöar. - SNV Rapport 3766.

P 265 Willén, E., Hajdu, S., Pejler, Y. 1990. Summer phytoplankton in 73 nutrient-poor Swedish lakes. Classification, ordination and choice of long-term monitoring objects. - Limnologica 20:2 217-227. (särtryck)

P 266 Andersson, B. 1990. Identification and inventory of aquatic plant communities using remote sensing. - Folia geobotanica et phytotanomica 25. (särtryck)

P 267 Göransson, A. 1990. Alger, lavar och barruppsättning hos unggranar längs en kvävegradient från Sverige till Holland - en pilotstudie. - SNV Rapport 3741.

P 268 Johnson, R. 1990. Classification of profundal chironomid in oligotrophic/Humic lakes of Sweden using environmental data. - Acta Biol. Debr. Hung. 3: 167-175 (särtryck)

P 269 Wilander, A. 1990. Critical loads to surface waters in Fennoscandia. Intra- and Inter-grid variability of critical loads and their exceedance. - Miljørapport 1990:17. Nord 1990:124.

P 270 Willén, E., Wiederholm, T., Persson, G. 1990. Mälarens vattenkvalitet under 20 år. 2. Strandvegetation, plankton, bottendjur och fisk. - SNV Rapport 3842.

P 271 Löfgren, S., Olsson, H., Wiederholm, T., Persson, G. 1990. Stora sjöar; miljösituation och förslag till åtgärder. - SNV Rapport 3839.

P 272 Persson, G. 1991. Mälarens vattenkvalitet under 20 år. 3. Metaller i sediment och vatten samt metalltillförsel. - SNV Rapport 3904.

P 273 Wiederholm, T. 1991. Quality criteria for lakes and watercourses. - SNV Informs.

P 274 Löfgren, S. 1991. Ringsjöns vattenkvalitet - Framtida miljömål och åtgärder. - SNV Rapport 3843.

P 275 Löfgren, S. 1991. Naturliga och antropogena källors betydelse för de ökade halterna av kväve och organiskt material i Västerdalälven och Klarälven, 1965 - 1989. - SNV Rapport 3902.

P 276 Willén, E. 1991. Planktonic diatoms - an ecological review. - Algological Studies 62. 69-106.

P 277 Olsson, H. 1991. Materialbalanser för Vänerns fosfor- och kvävetransporter 1970-1989. - Vatten 47: 263-272.

P 278 Kvarnäs, H. 1975. Den geostrofiska strömningen i Värmlandssjön (Vänern). - SNV PM 561, NLU Rapport 79.

P 279 Wiederholm, T. 1991. Övervakning av sjöar och vattendrag inom PMK. Rapport från verksamheten 1990. - SNV Rapport 3950.

P 280 Willén, E. 1992. Planktonic green algae in an acidification gradient of nutrient-poor lakes. - Arch. Protistenkd. 141: 47-64.

P 281 Löfgren, S. 1992. Dagens samordnade recipientkontroll-bra eller dålig? - Vatten 48: 313-318.

P 282 Olsson, H., Blomqvist, P., Olofsson, H. 1992. Phytoplankton and zooplankton community structure after nutrient additions to the oligotrophic lake Hecklan, Sweden. - Hydrobiologia 243/244: 147-155.

P 283 Wilander, A., Henriksen, A. 1992. Critical Loads of Acidity: Nordic Surface Waters. - AMBIO 21:5 356-363. 1992.

P 284 Löfgren, S. 1992. Samordnad vattendragskontroll i Norrbottens län - vattenkvalitet och ämnestransport 1965-90, samt förslag till ändring av kontrollprogram.

P 285 Persson, G., Olsson, H. 1992. Eutrofiering i svenska sjöar och vattendrag: tillstånd, utveckling, orsak och verkan. MIST. - SNV Rapport 4147.

P 286 Andersson, B. 1992. Eutrofiering av mark och vegetation: tillstånd, utveckling, orsak och verkan. MIST. - SNV Rapport 4149.

P 287 Löfgren, S. 1992. Jordbrukets inverkan på yt- och grundvatten: tillstånd, utveckling, orsak och verkan. MIST. - SNV Rapport 4150.

P 288 Ahl, T., Wulff, F., Rahm, L. 1993. A mass-balance model of chlorinated organic matter for the Baltic Sea - A challenge for ecotoxicology. - AMBIO Vol 22. No 1. 27-31 1993.

P 289 Wiederholm, T. 1975. Description of Protanypus saetheri n.sp. from Alaska (Diptera: Chironomidae). - Ent. Scand. 6:3-4.

P 290 Wiederholm, T. 1976. A survey of the Bottom Fauna of Lake Sammamish. - Northwest Science, Vol. 50, No. 1.

P 291 Johnson, R.K. & Wiederholm. 1990. Long-term studies of profundal zoomacrobenthos in Sweden´s great lakes: implications of biotic interactions. - Ann.Zool.Fennici 27:291-295.

P 292 Wiederholm. T. 1979. Chironomid Remains in Recent Sediments of Lake Washington. - Northwest Science, Vol. 53, No. 4

P 293 Wiederholm, T. 1979. Morphology of Chironomus macani Freeman, with notes on the taxonomic status of subg. Chaetolabis Town. (Diptera: Chironomidae). - Ent. Scand. Suppl. 10:145-150.

P 294 Grimås, U. & Wiederholm, T. 1979. Biometry and biology of Constempellina brevicosta (Chironomidae) in a subarctic lake. - Holarctic Ecology 2:119-124.

P 295 Lindeberg, B. & Wiederholm, T. 1979. Notes on the taxonomy of European species of Chironomus (Diptera: Chironomidae). - Ent. Scand. Suppl. 10:99-116.

P 296 Wiederholm, T. 1980. Effects of dilution on the benthos of an alkaline lake. - Hydrobiologia vol. 68.3. pag. 199-207.

P 297 Wiederholm, T. 1984. Recipientkontroll Vatten. - SNV Rapport 3075, kap. 6 - Bottenfauna.

P 298 Wiederholm, T., Wiederholm, A.-M. & Milbrink, G. 1987. Bulk sediment bioassays with five species of fresh-water oligochaetes. - Water Air and Soil Pollution 36: 131-154.

P 299 Wiederholm, T. 1988. Changes in the profundal Chironomidae of Lake Mälaren during 17 years. - Spixiana, suppl. 14: 7-15.

P 300 Enell, M. & Löfgren, S. 1988. Phosphorus in interstitial water: methods and dynamics. - Hydrobiologia 170:103-132.

P 301 Blomqvist, P., Olsson, O., Olofsson, H. & Broberg, O. 1989. Enclosure Experiments with Low-dose Additions of Phosphorus and Nitrogen in the Acidified Lake Njupfatet, Central Sweden. Int. Revue ges. - Hydrobiol. 74. 6: 611-631.

P 302 Löfgren, S. & Boström, B. 1989. Interstitial water concentrations of phosphorus, iron and manganese in a shallow, eutrophic swedish lake-implications for phosphorus cycling. - Water Research Vol. 9, pp.1115-1125.

P 303 Wiederholm, T. & Dave, G. 1989. Toxicity of metal polluted sediments to Daphnia magna and Tubifex tubifex. - Hydrobiologia 176/177:411-417.

P 304 Persson, G. 1990. Eutrophication Resulting from Salmonid Fish Culture in Fresh and Salt Waters; Scandinavian Experiences.

P 305 Rosenberg, R., Elmgren,R., Fleischer, S., Jonsson, P., Persson, G. & Dahlin, H. 1990. Marine Eutrophication Case Studies in Sweden. - AMBIO Vol. 19. No 3. 102-108.

P 306 Bråkenhielm, S. 1992. Luftalger som indikatorer i miljöövervakningen. - Mätbladet 1992. Nr. 13. sid. 1-3.

P 307 Göransson, A. 1992. Grönalger på granbarr. Mängder ackumulerade näringsämnen och metaller. - Examensarbete 1992:29.

P 308 Willén, E. 1992. Long-term changes in the phytoplankton of large lakes in response to changes in nutrient loading. - Nord. J. Bot. 12: 575-587.

P 309 Johnson, R. K., Eriksson, L. & Wiederholm, T. 1992. Ordination of profundal zoobenthos along a trace metal pollution gradient in northern Sweden. - Water, Air, and Soil Pollution 65:339-351.

P 310 Johnson, R. K. & Goedkoop, W. 1992. Interactions of Monoporeia Affinis (Lindström) (Amphipoda) with sedentary Chironomidae. - Netherlands Journal of Aquatic Ecology 26 (2-4) 491-497.

P 311 Johnson, R. K. & Wiederholm, T. 1992. Pelagic-benthic coupling-The importance of diatom interannual variability for population oscillations of Monoporeia affinis. - Limnol. Oceanogr. 37(8), 1596-1607.

P 312 Goedkoop, W. & Johnson, R. K. 1992. Modelling the importance of sediment bacterial carbon for profundal macroinvertebrates along a lake nutrient gradient. - Netherlands Jour. of Aquatic Ecology 26(2-4) 477-483.

P 313 Olsson, H. & Pettersson, A. 1993. Oligotrophication of Acidified Lakes-A Review of Hypotheses. - AMBIO Vol. 22. No. 5 Aug.

P 314 Johnson, R. K., Wiederholm, T. & Eriksson, L. 1993. Classification of littoral macroinvertebrate communities of Swedish reference lakes. - Verh. Internat. Verein, Limnol. 25.512-517.

P 315 Blomqvist, P. & Herlitz, E. 1993. Planerad nordisk metodik för analys av ALGPROVER. - Mätbladet 15.

P 316 Wiederholm, T. 1993. A living environment. Objectives and measures in the Swedish Goverment Bill on Environmental Policy 1990/91, pertaining to waters and the seas. - Journal of Aquatic Ecosystem Health 2: 21-27.

P 317 Johnson, R. K. & Wiederholm, T. 1993. Freshwater Biomonitoring Using Individual Organisms, Populations, and Species Assemblages of Benthic Macroinvertebrates 1)

P 318 Ahl, T. 1994. Regression statistics as a tool to evaluate excess (anthropogenic) phosphorus, nitrogen, and organic matter in classification of swedish fresh water quality. - Water, Air, and Soil Pollution 74:169-187.

P 319 Wilander, A. 1994. Estimation of background sulphate concentrations in natural surface waters in Sweden. -Water, Air, and Soil Pollution 75:371-387.

P 320 Willén, E. 1994. Giftig alg brer ut sig i Östersjön. - Forskning och Framsteg 6:27-31.

P 321 Johnson, R. K. 1994. The importance of peak sedimentation events of Phytodetritus to profundal benthic macro-, meiofauna, and microbiota in lakes. - SNV-final report 1994.

P 322 Bengtsson, S., Berglöf, T., Granat, S. & Jonsäll, G. 1994. Solid-Phase Extraction of Pesticides from Surface Water using Discs, Bulk Sorbents and Supercritical Fluid Extraction (SFE). - Pesticide Science 1994, 41: 55-60.

P 323 Ahl, T. 1977. River discharges of Fe, Mn, Cu, Zn, and Pb into the Baltic Sea from Sweden. - AMBIO Special Report, No. 5. 1977.

P 324 :1 Roos, G. 1993. Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1990, särskilt förekomsten av fyra invasionsarter: mindre korsnäbb, svartmes, blåmes och sidensvans. - Anser 32 (1993): 1-28.

:2 Roos, G. 1994. Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1991, särskilt björktrastens uppträdande. - Anser 33 (1994) 157-182.

:3 Roos, G. PMK-projekt "Sträckfågelräkning vid Falsterbo": verksamhetsrapport 1992. - (stencil).

:4 Roos, G. PMK-projekt "Sträckfågelräkning vid Falsterbo" : verksamhetsrapport 1993. - (stencil).

P 325 Bråkenhielm, S. 1994. Vegetationsövervakning i PMK:s referensområden. Rapport från verksamheten 1992. - Statens Naturvårdsverk.Rapport 4295

P 326 Håkanson, L. & Ahl, T. 1976. Vättern - recenta sediment och sedimentkemi. - Statens Naturvårdsverk, PM 740, NLU Rapport 88.

P 327 Göransson, A. 1994. Konsekvensbeskrivning av naturhänsyn i skogsbruk. Exempel från skogsfastigheten St. Öflytet i Saxåområdet, östra Värmland. - Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan. Rapport 1994:4

P 328 Henriksen, A., Wilander, A., Kämäri, J., Baxendale, H. & Tarvainen, T. 1994. Critical loads for acidification of surface waters in Northern - Fennoscandia (Nordkalotten). Rapport nr. 33.

P 329 Henriksen, A., Forsius, M., Kämäri, J., Posch, M. & Wilander, A. 1993. Exceedance of Critical Loads for Lakes in Finland, Norway and Sweden: Reduction Requirements for Nitrogen and Sulfur Deposition. - Report 32/1993.

P 330 Olsson, H. 1986. Totalfosfor och kvävefraktioner i Dammsjön-Ämten och Rammsjön 1985.

P 331 Ahl, T. 1994. Freshwater acidification in Sweden in the 20th century. - Opublicerat föredrag, Ungern 1994.

P 332 Karlsson, B. & Löfgren, S. 1995. Framtida sjöinventeringar i Kronobergslän. Förslag till urvalsmodell och framtida metodik. - SLU.

P 333 Wilander, A., Andersson, P., Borg, H. & Broberg, O. 1995. The effects of liming on water chemistry. - Liming of Acidified Surface Waters, ss 125-178.

P 334 Ahl, T. 1990. Eutrofiering av Västerhavet - mekanismer, orsaker och åtgärder. II. Näringsbelastning på Västerhavet - källfördelning. - Kungliga Skogs- o. Lantbruksakademien Tidskrift 129:135-143

P 335 Svensson, J.E., Henrikson, L. Larsson, S. & Wilander, A. 1995. Liming strategies and effects: the Lake Gårdsjön case study. - Liming of Acidified Surface Waters, ss 309-325.

P 336 Söderbäck, B. 1994. Interactions among juveniles of two freshwater crayfish species and a predatory fish. - Oecologia (1994) 100:229-235.

P 337 Söderbäck, B. 1994. Reproductive Interference between two Co-occurring Crayfish Species, Astacus astacus L. and Pacifastacus leniusculus Dana. - Nordic J. Freshw. Res. (1994) 69:137-143.

P 338 Goedkoop, W. & Johnson, R.K. 1994. Exploitation of sediment bacterial carbon by juveniles of the amphipod Monoporeia affinis.. - Freshwater Biology (1994) 32: 553-563.

P 339 van De Bund , W.J., Goedkoop, W. & Johnson, R.K. 1994. Effects of deposit-feeder activity on bacterial production and abundance in profundal lake sediment. - Journal of North American Benthological Society 13 (4):532-539.

P 340 Göthberg, A., Sköld, E. & Åslund, K. 1987. Temperaturens betydelse för metallhalter i fisk. - SNV Rapport 3313.

P 341 Wiederholm, T. 1994. Övervakning av sjöar och vattendrag inom PMK 1993. - SNV Rapport 4349.

P 342 Bråkenhielm, S. 1994. Vegetationsövervakning i PMK:s referensområden. Rapport från verksamheten 1993. - Statens Naturvårdsverk. Rapport 4360

P 343 Bråkenhielm, S. & Liu, Q. 1995. Comparison of field methods in vegetation monitoring. - Water, Air and Soil Pollution 79: 75-87.

P 344 Bråkenhielm, S. & Liu, Q. 1995. Spatial and temporal variability of algal and lichen epiphytes on trees in relation to pollutant deposition in Sweden. - Water, Air and Soil Pollution 79: 61-74.

P 345 Thanh Tin, N. & Wilander, A. 1995. Chemical conditions in acidic water in the plain of reeds, Viet Nam. - Water Research. Vol. 29, No. 5 pp 1401-1408.

P 346 Nisell, J. 1994. Satellitbilden - ett verktyg i miljöarbetet? - Mätbladet 16/94 pp 5-8, 12.

Eriksson, L. 1994. Interkalibrering av bottenfauna som kvalitetskontroll. - Mätbladet 16/94 pp 1-3

P 347 Söderbäck, B. 1995. Replacement of the native crayfish Astacus astacus by the introduced species Pacifastacus leniusculus in a Swedish lake: possible causes and mechanisms. - Freshwater Biology (1995) 33, 291-304.

P 348 Liu, Q. 1995. A Model for Species Diversity Monitoring at Community Level and its Applications. - Environmental Monitoring and Assessment 34: 271-287.

P 349 Willén, T. 1969. Limnologisk undersökning av sjön Runn 1969. - Stencil

P 350 Ahl. T. 1993. Miljöindex sötvatten. - Stencil .

P 351 Johansson, M., Berglöf, T., Baxter, D.C. & Frech, W. 1995. Supercritical Fluid Extraction of lonic Alkyllead Species From Sediment and Urban Dust. - Analyst March 1995, Vol. 120.

P 352 Bringmark, E. 1989. Spatial variation in soil pH of beech forests in relation to buffering properties and soil depths. - OIKOS 54: 165-177

P 353 Bråkenhielm, S. 1989. Umweltmonitoring in schwedischen Naturwaldreservaten - amBeispiel von Vegetation und Boden. - Natur und Landschaft, 64 . Jg Heft 12

P 354 Kvarnäs, H. & Willén, E. 1990. Recipientförhållanden i Görväln.

P 355 Aastrup, M., Johnson, J., Bringmark, E., Bringmark, L. & Iverfeldt, Å. 1991. Occurence and transport of mercury within a small catchment area. - Water, Air, and Soil Pollution 56: 155-167.

P 356 Olsson, H. 1991. Modeller för beräkning av kvävehalter i Vättern. - Vätternvårdsförbundet Rapport nr 30.

P 357 Bringmark, E. & Bringmark, L. 1991. Large-Scale Pattern of Mor Layer Degradability in Sweden Measured as Standardized Respiration.

P 358 Johnson, R. &Wiederholm, T. 1990. Implications of biotic interactions between Pontoporeia affinis Lindström and other zoomacrobenthos using time-series analysis.

P 359 Åkerblom, M. 1995. Analysis of Pesticides in Ground and Surface Water I. Progress in Basic Multi-Residue Methods. - II Chemistry of Plant Protection.

P 360 Edler, L. (marin miljö), Willén, E., Willén, T. & Ahlgren, G. 1995. Skadliga alger i sjöar och hav. - Statens Naturvårdsverk Rapport 4447.

P 361 Kamari, J., Henriksen, A., Posch, M. & Wilander, A. 1991. Critical Loads for Acidifying Deposition in Fennoscandia - Basis for Sustainable Development of Surface Water. - International Hydrology & Water Resources Symposium Perth 2-4 October 1991.

P 362 Johnson, R. K. 1995. The indicator concept in freshwater biomonitoring. - Thienemann lecture, p. 11-27, In: Chironomids - from Genes to Ecosystems. Proceedings of the 12th International Symposium on Chironomidae, Canberra, Australia. (Ed. P.S. Cranston), CSIRO), Melbourne.

P 363 Grönberg, B. 1975. Djurplankton i Mälaren 1965-1966 och 1970-1971. - NLU Rapport 82, SNV PM 655.

P 364 Lindell, T. 1976. Water movements and exchange processes within five nearshore areas in Lake Vänern. - NLU Rapport 85, SNV PM 672.

P 365 Andersson, B. 1975. Vegetationsundersökningar i norra Vättern 1971-1973. - NLU Rapport 81, SNV PM 673.

P 366 Kronborg, L. 1975. Fastsittande alger i Hjälmaren med tillflöden. - NLU Rapport 84, SNV PM 674.

P 367 Willén, E. 1976. Phytoplankton and Environmental Factors in Lake Hjälmaren, 1966-1973. - NLU Rapport 87, SNV PM 718.

P 368 Tolstoy, A. & Winbladh, E. 1976. Klorofyll a i Mälaren 1965-1974. - NLU Rapport 89. SNV PM 759.

P 369 Wiederholm, T. 1977. Bottenfaunan i Hjälmaren. - NLU Rapport 90, SNV PM 820.

P 370 Tolstoy, A. 1977. Methods of determining chlorophyll a in phytoplankton. - NLU Rapport 91, SNV PM 831.

P 371 Håkanson, L. 1977. Sediments as Indicators of Contamination - Investigations in the Four Largest Swedish Lakes. - NLU Rapport 92, SNV PM 839.

P 372 Kvarnäs, H. 1978. Dynamiska studier i Vänern och Ekoln. - NLU Rapport 93. SNV PM 1030.

P 373 Andersson-Bringmark, E. & Bringmark, L. 1995. Vad berättar markandningen om skogsmarkens mårskikt? - FRN Forskningsrådsnämnden sid 29-30.

P 374 Wilander, A. 1995. Estimates of Critical N Concentration/Load with respect to Eutrophication of Freshwater. - Mapping and Modelling of Critical Loads for Nitrogen: a Workshop Report. Proceedings of the Grange-Over-Sands Workshop 24-26 october 1994, sid 173-177.

P 375 Bengtsson, S. & Ramberg, Å. 1995. Solid-Phase Extraction of Pesticides from Surface Water Using Bulk Sorbents. - Journal of Chromatograpfic Science , Vol. 33 October 1995.

P 376 Roos, G. 1995. PMK-projekt "Sträckfågelräkning vid Falsterbo": verksamhetsrapport 1994. - Fbo-rapport.

P 377 Göthberg, A., Sköld, E. & Åslund, K. 1987. Metallhalter i fisk. Betydelse av fiskstorlek. - Statens Naturvårdsverk Rapport 3381.

P 378 Wiederholm, T. 1987. Övervakning av sjöar och vattendrag inom PMK. - Rapport från verksanheten 1987.

P 379 Willén, T. 1995. Växtplankton i Östersjön 1979-1988. PMK-Utsjöprogrammet. - Statens Naturvårdsverk Rapport 4288.

P 380 Willén, T. & Tirén, T. 1984. Lilla Ullfjärden - en sjöbeskrivning. - Statens Naturvårdsverk Rapport 1769.

P 381 Roos, G. 1996. Sträckfågelräkning vid Falsterbo 1993-1994. Redovisning från nationell miljöövervakning 1993/94 och 1994/95. - Statens Naturvårdsverk Rapport 4359.

P 382 Wilander, A. 1996. Intercalibration of methods for the determination of alkalinity in natural water. - Niva, Acid rain research, Report 40: 29-30

P 383 Henriksen, A., Skjelkvåle, B.L., Lien, L., Traaen, T.S., Mannio, J., Forsius, M., Kämäri, J., Mäkinen, I., Berntell, A., Wiederholm, T., Wilander, A., Moiseenko, T., Lozovik, P., Filatov, N., Niinioja, R., Harriman, R. & Jensen, P. 1996. Regional Lake Surveys in Finland-Norway-Sweden-Northern Kola-Russian Karelia-Scotland-Wales 1995. Coordination and Design. - NIVA. Acid Rain Research Report 40/96.

P 384 Bråkenhielm, S. & Liu, Q 1995. Impact of Sulphur and Nitrogen Deposition on Plant Species Assemblages in Natural Vegetation. -Water, Air and Soil Pollution 85: 1581-1586.

P 385 Liu, Q. & Bråkenhielm, S. 1995. A Statistical Approach to Decompose Ecological Variation. - Water, Air and Soil Pollution 85: 1587-1592.

P 386 Kvarnäs, H. 1996. Modellering av näringsämnen i Fyrisåns avrinningsområde. Källfördelning och retention. - Fyrisåns vattenförbund, Uppsala.

P 387 Johnson, R.K., Wiederholm, T. & Eriksson, L. 1995. Future aims for macroinvertebrate monitoring in the Nordic countries: predictive modelling using stream benthos - a Nordic approach. - Environment (Biological Monitoring of Streams). - TemaNord 1995:640, pp 53-58.

P 388 Berglöf, T. 1996. Supercritical fluid extraction (SFE) in environmental analysis. - Uppsala University , Thesis.

P 389 Liu, Q. 1996. Vegetation monitoring in the ICP IM programme: Evaluation of data with regard to effects of N and S deposition. In 5th annual report 1996, UN ECE convention on long-range transboundary air pollution (eds. Kleemola, S. & Forsius, M.) - Finnish Environment Institute pp 55-79.

P 390 Willén, E., Andersson, B. & Söderbäck, B. 1996. System Aqua. Underlag för karakterisering av sjöar och vattendrag. - Naturvårdsverket Rapport 4553.

P 391 Bengtsson, S., Berglöf, T. & Sjöqvist, T. 1996. Predicting the Leachability of Pesticides from Soils Using Near-Infrared Reflectance. - Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 44(8): 2260-2265

P 392 Liu, Q. & Bråkenhielm, S. 1996. Variability of plant species diversity in Swedish natural forest and its relation to atmospheric deposition. - Vegetation 125: 63-72.

P 393 Håkanson, L. & Ahl. T. 1975. The Distribution of Heavy Metals in the Surficial Sediments of Lake Vättern, Sweden. - International Conference on Heavy Metals in the Environment Toronto, Ontario, Canada Oct. 27-31, 1975, pp 765-784

P 394 Goedkoop, W. & Johnson, R.K. 1996. Pelagic-benthic coupling: Profundal benthic community response to spring diatom deposition in mesotrophic Lake Erken. - Limnology Oceanography 41(4): 636-647.

P 395 Persson, G. & Wiederholm, T. 1996. Sjöar & vattendrag, årsskrift från miljöövervakningen 1995. - Naturvårdsverket-SLU, Institutionen för miljöanalys, Uppsala

P 396 Lindahl. A.H., Persson, G. & Olsson, H. 1993. Eutrofiering av svenska kustområden samt omgivande hav: tillstånd, utveckling, orsak och verkan. - Naturvårdsverket Rapport 4151.

P 397 Persson, G. 1996. Hjälmaren under 29 år. Undersökningar inom PMK 1965-1994. - Naturvårdsverket Rapport 4535.

P 398 Persson, G. 1996. 26 svenska referenssjöar 1989-1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning. - Naturvårdsverket Rapport 4552.

P 399 Persson, G., Lindeström, L., Johnson, R., Kvarnäs, H., Söderbäck, B., Wiederholm, A-M. & Willén, E. 1996. Vänerns miljötillstånd och utveckling 1973-1994. - Naturvårdsverket Rapport 4619

P 400 Kylin, H., Nordstrand, E., Sjödin, A. & Jensen. S. 1996. Determination of chlorinated pesticides and PCB in pine needles - improved method for the monitoring of airborne organochlorine pollutants. - Fresenius Journal of Analytical Chemistry 356: 62-69.

P 401 Wiederholm, T. 1973. Bottom Fauna as an Indicator of Water Quality in Sweden´s Large Lakes. - AMBIO, Vol 2 No 4, 1973, pp 107-110

P 402 Åhrén, T. & Grimås, U. 1965. The composition of the bottom fauna in two basins of Lake Mälaren. - Institute of Freshwater Research, Drottningholm. Report No 46, 1965. pp 49-57.

P 403 Grimås, U. 1969. The bottom fauna of Lake Vättern, central Sweden, and some effects of eutrophication. - Institute of Freshwater Research, Drottningholm. Report No 49, 1969, pp 49-62.

P 404 Neuman, E. 1979. Activity of perch. Perca fluviatilis L., and roach, Rutilus rutilus (L.) in a Baltic bay, with special reference to temperature. - Institute of Freshwater Research, Drottningholm. Report No 58, 1979.

P 405 Kylin, H. 1996. Dagboksblad från Arktis. - SLU Just Nu. pp 8-11.

P 406 Kylin, H. 1996. Med Oden mot Nordpolen. - Ren Info med heta tips. pp 3.

P 407 Henriksen, A., Skjelkvåle, B.L., Lien, L.,Mannio, J., Forsius, M., Kämäri, J., Mäkinen, I., Bentell, A., Wiederholm, T. & Wilander, A. 1995. Manual for the Nordic Lake Survey 1995 - Nordic Lake Survey.

P 408 Kebede, E. & Willén, E. 1996. Anabaenopsis abijatae, a new cyanophyte from Lake Abijata, an alkaline, saline lake in the Ethiopian Rift Valley. - Archiv für Hydrobiologie, Supplement 112 (Algological Studies 80:1-8).

P 409 Willén, E., Andersson, B. & Söderbäck, B. 1996. System Aqua: A Biological Assessment Tool for Swedish Lakes and WaterCourses. I Boon, P.J och Howell,D.L. (red), ss 329-335. - Freshwater Quality: Defining the Indefinable? HMSO, Edinburgh.

P 410 Friman, A. 1996. Användning av semipermeabelt membran (SPMD) för extraktion av semipolära pesticider ur olja. - SLU Rapport 67.

P 411 Wiederholm, T. 1996. Vad tål vatten? Inlandsvatten. - Kungliga Skogs och Lantbruksakademien Tidskrift 135(3): 119-127.

P 412 Aastrup, M., Bringmark, L., Bråkenhielm, S., Hultberg, H., Iverfeldt, Å., Kvarnäs, H., Liu, Q., Löfgren, S. & Thunholm, B. 1996. Impact of air pollutants on processes in small catchments. Integrated monitoring 1982-1995 in Sweden. - Naturvårdsverket Rapport 4524.

P 413 Olausson, I. 1996. Miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningsprocesser vid etablering av fiskodlingar. - Examensarbete. Handledare: Persson, G. & Wilander, A. - SLU, Institutionen för miljöanalys.

P 414 Kylin, H. 1996. Airborne Lipophilic Pollutants in Pine Needles. (Impact, Metabolism and Toxicity of Organic Xenobiotics - IMTOX) - Environmental Science and Pollution Research International 3(4) pp 218-223, 1996 (ESPR).

P 415 Lundin, L. 1996. Effects of peat-winning on the water environment at a sedge fen ecosystem. - Proceedings from the 10th International Peat Congress 27 May - 2 June. 2:426-432. Bremen. Germany.

P 416 Wiederholm, T. 1996. Assessing the nature conservation value of freshwaters: a Scandinavian view. - Freshwater Quality: Defining the Indefinable? HMSO, Edingburgh, pp 329-335

P 417 Willén, E., Andersson, B. & Söderbäck, B. 1996. System Aqua. Underlag för karakterisering. - Naturvårdsverket Rapport 4553.

P 418 Åkerblom, M. & Cox, J. 1996. Appropriate Technology for Pesticide Analysis in developing Countries. - World Directory 0f Pesticide Control Organisations, 3rd edition (Royal Chem. Soc., England, ed Georg Ekström; oct 1996).

P 419 Ahl, T. 1962. Om sulfitfabrikers inverkan på recipientens jonsammansättning och ekologi. - Vattenhygien 3/62

P 420 Bringmark, E. & Bringmark, L. 1995. Disappearance of spatial variability and structure in forest floors - A distinct effect of air pollution? - Water, Air and Soil Pollution 85:761-766.

P 421 Löfgren, S. & Kvarnäs, H. 1995. Ion mass balance for three small forested catchments in Sweden. - Water, Air and Soil Pollution 85:529-534.

P 422 Aastrup, M., Iverfeldt, Å., Bringmark, L., Kvarnäs, H., Thunholm, B. & Hultberg, H. 1995. Monitoring of heavy metals in protected forest catchments in Sweden. - Water, Air and Soil Pollution 85:755-760.

P 423 Milbrink, G. 1970. Records of Tubificidae (Oligochaeta) from the great lakes (L. Mälaren, L. Vättern, and L. Vänern) of Sweden. - Archiv für Hydrobiologie 67:1, 86-96.

P 424 Roos, G. 1996. Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1992 med en sammanfattning av långsiktiga förändringar i sträckets numerär under tjugo år. - Anser 35:163-188.

P 425 Roos, G. 1996. PMK-projekt "Sträckfågelräkning vid Falsterbo": verksamhetsrapport 1995.- Fbo-rapport.

P 426 Kylin, H. 1996. Long-range transport and global fractionation of persistent organic pollutants. - Polarforskningssekretariatets årsbok 1995/96

P 427 Pihlström, T.,Hellström, A. & Axelsson, V. 1997. Gas chromatographic analysis of pesticides in water with off-line solid phase extraction. - Analytica Chimica Acta 356:155-163.

P 428 Willén, T. 1967. Biologiska undersökningar i Vättern 1966-67. - Mälarundersökningen, Limnologiska Institutionen, Uppsala. (stencil).

P 429 Ahl, T. 1968. Redogörelse för de kemiska undersökningarna i Vättern och sjöns viktigare tillflöden under tiden augusti 1966 - oktober 1967. - Mälarundersökningen, Limnologiska Institutionen, Uppsala. (stencil)

P 430 Liu, Q. 1997. Variation Partitioning by Partial redundancy Analysis (RDA) - Environmetrics, Vol., 8, 75-85 (1997)

P 431 Terenius, O. & Åkerblom, M. 1997. Evaporated Extracts of Samples for Pesticide Residue Analysis Simplifies Transport from Remote Places. - Bull.Environ.Contam.Toxicol. (1997) 58:341-347

P 432 Ahl, T. 1978. Förändringar i transporten av kväve, fosfor och organiskt material med svenska älvar till Bottniska viken. Åren 1969-1975 - en preliminär rapport. - Stencil

P 433 Harper, T., Bidleman, T.F., Kylin, H., Strachan, W. & Halsall, C. 1997. Polychlorinated Naphthalenes in Arctic and Urban Air. - Stencil. The AMAP International Symposium. Extended abstracts vol 1.

P 434 Posch, M., Kämäri, J., Forsius, M., Henriksen, A. & Wilander, A. 1997. Environmental Auditing. Exceedance of Critical Loads for Lakes in Finland, Norway, and Sweden: Reduction Requirements for Acidifying Nitrogen and Sulfur Deposition.- Environmental Management Vol. 21, No. 2, pp 291-304.

P 435 Roos, G. 1997. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 1996. - Rapport till Naturvårdsverket. Kopia.

P 436 Blomkvist, L. 1997. Analysmetod för tensiderna LAS och SAS. - Examensarbete på Matematisk-Naturvetenskaplig linje vid Uppsala Universitet. Handledare: Kylin, H. & Peterson, M.

P 437 Svantesson, E. 1997. Clean-up of extracts for analysis of pesticides in complex matrices. - Examensarbete i analytisk kemi, vt 1997. Handledare: Kylin, H. & Nilsson, M.-L., Inst. f. Miljöanalys, SLU.

P 438 Mu, H., Sundin, P. & Wesén, C. 1997. Halogenated fatty acids. I. Formation and occurrence in lipids. - trends in analytical chemistry, vol. 16, no. 5, pp 266-274, 1997

P 439 Mu, H., Sundin, P. & Wesén, C. 1997. Halogenated fatty acids. II. Methods of determination in lipids. - trends in analytical chemistry, vol. 16, no. 5, pp 274-286. 1997.

P 440 Kvarnäs, H. 1997. Modellering av näringsämnen i Vätterns tillrinningsområde. Källfördelning och Retention. - Rapport nr 46 från Vätternvårdsförbundet.

P 441 Henriksen, A., Mannio, J., Wilander, A., Moiseenko, T., Traaen, T.S., Skjelkvåle, B.L., Fjeld, E. & Vuorenmaa, J. 1997. Regional Lake Surveys in The Barents region of Finland, Norway, Sweden and Russian Kola, 1995. Results. - NIVA, Acid Rain Research Report 45/97.

P 442 Wilander, A. & Willén, E. 1996. Vättern och dess tillflöden 1971-1994. - Vätternvårdsförbundet, Rapport nr 40.

P 443 Hult, A., Beckman-Sund, U., Möller, T. Willén, E. & Erlandsson, B. 1997. Algtoxiner i sjö- och dricksvatten. - Livsmedelsverket Rapport 19/97.

P 444 Goedkoop, W., Gullberg, K.R., Johnson, R.K. & Ahlgren, I. 1997. Microbial Response of a Freshwater Benthic Community to a Simulated Diatom Sedimentation Event: Interactive Effects of Benthic Fauna. - Microbial Ecology (1997) 34:131-143

P 445 Girma, M., Sundin, P., Aðalsteinsson, S. & Jensén, P. 1997. Uptake and translocation of N and P in Leucaena leucocephala grown at different N, P and Al concentrations. - Plant nutrition - for sustainable food production and environment, pp 135-136, 1997.

P 446 Henriksen, A., Skjelkvåle, B.L., Mannio, J., Wilander, A., Jensen, J.P. & Moiseenko, T. 1997. Results of national lake surveys 1995 in Finland, Norway, Sweden, Denmark, Russian Kola, Scotland and Wales. - NIVA, Acid Rain Research Report 47/97

P 447 Berglöf, T. 1997. Supercritical Fluid Extraction (SFE) in Environmental Analysis. Total extraction and study of pesticide retention in soil. - Swedish University of Agricultural Sciences. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria 70.

P 448 Samuelsson, E. & Schyberg, C. 1997. Mälaren-Hjälmaren. Vattenvegetationen i Mälaren-förändringar av utbredning och sammansättning sedan 1970-talet. - Handledare Andersson, B.. Kommittén för Mälarens Vattenvård Publ.nr 38 1997.

P 449 Wilander, A. 1997. Referenssjöarnas vattenkemi under 12 år; tillstånd och trender. - Naturvårdsverket Rapport 4652.

P 450 Karlsson, S. 1997. Karaktärisering av tre sjöar i Dalarna med hjälp av System Aqua. Inventering av akvatiska makrofyter. Handledare: Willén, E. & Andersson, B. - Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 1997:7.

P 451 Åkerblom, M. 1997. Arbetsmöte och workshop i Brasilien. Reserapport från IUPACs kommission VI.4 " Agrochemicals and the Environment" - Kemisk Tidskrift/Kemivärlden, 5/97

P 452 Wallin, M., Eriksson, L., Herlitz, E., Persson, G. & Wiederholm, A.-M. 1997. Vättern och dess tillflöden 1996. - Vätternvårdsförbundet, rapport 47.

P 453 Wallin, M., Eriksson, L., Fölster, J., Herlitz, E., Persson, G., Sjöstedt, I. & Wiederholm, A.-M. 1997. Vattenkemiska och biologiska förhållanden i Vänern 1996. - Årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund, rapport nr 4.

P 454 Snäll, T. 1997. Dead wood quantity and edge effects on dead wood and fungal indicator-species - a study conducted in south-central Swedish key-habitats. - Supervisor: Bråkenhielm, S. SLU

P 455 Willén, T. & Mattsson, R. 1997. Water-blooming and toxin-producing cyanobacteria in Swedeish fresh and brackish waters, 1981-1995. - Hydrobiologia 353: 181-192.

P 456 Johnson, R.K. et al. 1997. Biodiversity and Ecosystem Processes in Freshwater Sediments. - AMBIO Vol. 26 No. 8. pp 571-577

P 457 Lindemalm, F. 1997. Forest Certification and Community Forestry as Means Preserving Biodiversity in a Natural tropical Production Forest. With a Literature Study on Biodiversity and Collaborative Resource Management, and a Field Study from New Britain, Papua New Guinea. Examensarbete 20 p. - Handledare: Bråkenhielm, S. Swedish University of Agricultural Sciences International Office Uppsala.

P 458 Friman, A. 1997. Semi Permeable Membrane Device Technology. Applied on semipolar and polar pesticides. - Supervisor: Kylin, H. Department of Environmental Assessment, Organic Environmental Chemistry Section, SLU

P 459 Johnson, R.K. 1998, Spatiotemporal Variability of Temporate Lake Macroinvertebrate Communities: Detection of Impact. - Ecological Applications, 8(1): 61-70.

P 460 Ahl, T, & Andersson, B.1989. Effects on water quality of land use changes in Sweden during the 20th century. - Stencil. (Air Pollution Research Report 13, Commission of the European Communities, Brussels).

P 461 Kylin, H. 1997. Några intressanta svenska myxomycetfynd. - Windahlia 22:29-31 Göteborg ISBN 91-88896-04-8

P 462 Kylin, H. 1998. Några intressanta svenska fynd av slemsvampar (myxomyceter). - Jordsjärnan 19 (1):19-20

P 463 Kylin, H. 1998. Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. - Artdatabanken, SLU, Uppsala. 2nd revised and extended printing.

P 464 Henriksen, A., Skjelvåle, B.L., Mannio, J., Wilander, A., Harriman, R., Curtis, C., Jensen, J.P., Fjeld, E. & Moiseenko, T. 1998. Northern European Lake Survey, 1995. Finland, Norway, Sweden, Denmark, Russian Kola, Russian Karelia, Scotland and Wales. - AMBIO 27 (2): 80-91

P 465 Bråkenhielm, S. & Liu, Q. 1998. Long-term effects of clear-felling on vegetation dynamics and species diversity in a boreal pine forest. - Biodiversity and Conservation 7: 207-220.

P 466 Eklind, Y., Beck-Friis, B., Bengtsson, S. et al. 1997. Chemical Characterization of Source-Separated Organic Household Wastes. - Swedish J. agric. Res. 27: 167-178.

P 467 Björn, H., Sundin, P. & Wesén, C. On Chlorinated Fatty Acids as Environmental Pollutants. - Stencil - Environmental Toxicology Current Developments. Gordon and Breach Science Publishers sid 159-171

P 468 Spånberg, E. 1997. Biologisk mångfald och miljöövervakning av makroevertebrater i vattendrag - Effekter av provtagningsmetoder på biologiska index och identifikation av styrfaktorer för bentiska evertebratsamhällen. Examensarbete 10 p. - Handledare: Johnson, R. & Goedkoop, W.

P 469 Willén, E. & Andersson, B. 1998. System Aqua - ett instrument för naturvärdering av sjöar och vattendrag. - Vatten 54:95-101

P 470 Kylin, H. 1997. Records of Kittiwakes with Crossed Beaks. - The Seabird Group.

P 471 Wilander, A., Johnson, R.K., Goedkoop, W. & Lundin, L. 1998. Riksinventering 1995. En synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag. - SNV Rapport 4813

P 472 Andersson, B. 1998. Miljöövervakning i Mälarens fjärdar och sund 1997. - Institutionen för miljöanalys. SLU.

P 473 Andersson, B. 1998. Miljöövervakning i Mälaren 1997. Sammanfattning. - Institutionen för miljöanalys. SLU.

P 474 Björn, H., Sundin, P., Wesén, C., Mu, H., Martinsen, K., Kvernheim, A.L., Skramstad, J. & Odham, G. 1998. Chlorinated fatty acids in membrane lipids of fish. Short Communications - Naturwissenschaften 85, 229-232.

P 475 Johnson, R.K. 1997. Natural and induced variability of temperate lake macroinvertebrate communities: importance for bioassessment. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 26:710-711.

P 476 Berglöf, T., Brücher, J., Koskinen, W.C. & Kylin, H. 1998. Linuron Sorption-Desorption in Field Moist Soil. Analysis P6 - Organohalogen Compounds 35:83-84

P 477 Berglöf, T., Nyberg, N., Hellström, A., & Kylin, H. 1998. Off-Line SFE-NMR Analysis of DDT in Soil Samples. Analysis P7 - Organohalogen Conpounds 35:85-87

P 478 Jantunen, L.M., Kylin, H. & Bidleman, T.F. 1998. Air-Water Gas Exchange of Hexachlorocyclohexanes and the Enantiomeric Ratios of α-HCH in the South Atlantic Ocean and Antarctica. Chiral Contaminants - Organohalogen Compounds 35:347-350

P 479 Harner, T., Kylin, H. Bidleman, T.F. & Strachan W.M.J. 1998. Air-Water Gas Exchange of Hexachlorocyclohexanes (HCHs) and the Enantiomers of α-HCH in the Eastern Arctic Ocean. Chiral Contaminants P2 - Organohalogen Compounds 35:355-358

P 480 Nilsson, M.-L., Bengtsson, S. & Kylin, H. 1998. Determination of chlorinated paraffins in environmental samples. Polymer Additives and Monomers P9. - Organohalogen Compounds 35:435-438

P 481 Ejlertsson, J., Nilsson, M.-L., Kylin, H., Begman, Å. Ödquist, M., Jonsson, S. & Svensson, B.H. 1998. Anaerobic degradation of nonylphenal mono and diethoxylates in municipal solid waste and landfilled sludge. Transport and Fate P3 - Organohalogen Compounds 36:467-470

P 482 Kylin, H. & Sjödin, A. 1998. A Long Term Study of the Uptake of DDT and HCHs in Pine Needles. Environmental Levels III. - Organohalogen Compounds 39:133-135

P 483 Harner, T., Kylin, H., Bidleman, T.F., Halsall, C. & Strachan, W. 1998. Polychlorinated Naphthalenes and Coplanar Polychlorinated Biphenyls in Arctic Air. Northern Environments. - Organohalogen Compounds 39:404-406

P 484 Strachan, W.M.J., Teixeira, C.F., Williamsson, M., Harner, T., Bidleman, T.F. & Kylin, H., 1998. Concentrations and Trends of Organochlorine Compounds and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Arctic Ocean (1996). Northern Environments - Organohalogen Compounds 39:407-410

P 485 Kebede, E. & Willén, E. 1998. Phytoplankton in a salinity-alkalinity series of lakes in the Ethiopian Rift Valley. -Algological Studies 89:63-96

P 486 Ejlertsson, J., Nilsson, M.L., Kylin, H., Öquist, M. Jonsson, S. & Svensson, B.H. 1998. Anaerobic Degradation of Nonylphenol Mono and Diethoxylates in Municipal Solid Waste and Landfilled Sludge. - Proceedings Sardinia 97, Sixth International Landfill Symposium S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy: 13-17 October 1997. pp 251-256

P 487 Goedkoop, W., Sonesten, L., Markensten, H. & Ahlgren, G. 1998. Fatty acid biomarkers show dietary differences between dominant chironomid taxa in Lake Erken. - Freshwater Biology 40, 135-143.

P 488 Vereskuns, G., Wesén, C., Skog, K. & Jägerstad, M. 1998. Inhibitory effect of threo-9, 10-dichlorostearic acid on the mutagenic activity of MeIQx, 2-AF and B(a)P in the Ames / Salmonella test. - Mutation Research 416:149-157.

P 489 Miljötillståndet i sjöar och vattendrag. 1998. - Statistiska meddelanden Na 39 SM 9801. SCB

P 490 Karlsson, A.-L. 1998. The fate of lindane in sediment toxicity tests and its interactions with the microbial community. Examensarbete 20 p. - Handledare: Goedkoop, W.

P 491 Johansson, J.-Å. & Kvarnäs, H. 1998. Modellering av näringsämnen i Storsjön och dess tillrinningsområde. - Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 1998:13.

P 492 Waechter-Kristensen, B., Englund, J-E., Khalil, S., Hultberg, M. & Sundin, P. 1998. Comparison of sole carbon source profiles monitored at two different wavelengths. - Journal of Microbiological Methods 34: 17-21.

P 493 Palmborg, C., Bringmark, L., Bringmark, E. & Nordgren, A. 1998. Multivariate Analysis of Microbial Activity and Soil Organic Matter at a Forest Site Subjected to Low-level Heavy Metal Contamination. - AMBIO 27(1):53-57

P 494 Bringmark, E. & Bringmark, L. 1998. Improved Soil Monitoring by Use of Spatial Patterns. - AMBIO 27 (1):45-52,

P 495 Söderhielm, A-C. 1998. Förekomst av giftproducerande cyanobakterier i Storsjön, Sandvikens kommun, sommaren 1997. Examensarbete 20 p - Handledare: Willén, E. Inst.f.miljöanalys & Ahlgren, G. Limn.inst.U-a.

P 496 Bringmark, L. 1998. Heavy metal studies at the Swedish IM sites. - The Finnish Environment.217. 7th Annual Report 1998, pp 30-36

P 497 Fölster, J. 1998. Development of sampling techniques for the assessment of nitrogen leching in near-stream zones. -The Finnish Environment 218. Integrated Monitoring: Environmental Assessment through Model and Empirical Analysis. Final results from an EU/Life-project, pp 46-55

P 498 Bringmark, L. 1998. Indicators for N-deposition effects in soil and field layer vegetation. - The Finnish Environment 218. Integrated Monitoring: Environmental Assessment through Model and Empirical Analysis. Final results from an EU/Life-project, pp 79-82

P 499 Liu, Q. & Bråkenhielm, S. 1998. Ecological indication of forest plants - application on environmental monitoring and assessment in Sweden. - The Finnish Environment 218. Integrated Monitoring: Environmental Assessment through Model and Empirical Analysis. Final results from an EU/Life-project, pp 71-78

P 500 Bringmark, L. 1998. Transport and stotage of heavy metals in a forest soil: comparison of soil water samplers. - The Finnish Environment 218. Integrated Monitoring: Environmental Assessment through Model and Empirical Analysis. Final results from an EU/Life-project, pp55-61

P 501 Forsius, M., Guardans, R., Jenkins, A., Lundin, L. & Nielsen, K.E. 1998. Conclusions and recommendations. - The Finnish Environment 218. Integrated Monitoring: Environmental Assessment through Model and Empirical Analysis. Final results from an EU/Life-project, pp 158-161

P 502 Christensen, A., Wallin, M., Eriksson, L., Herlitz, E., Persson, G., Wiederholm, A-M., Grotell, C., Lindeström, L., Nyberg, P., Landgren, T., Landgren, E., Stake, E., Lann, H., Gärdefors, B., Alexandersson, H. & Furuholm, L. 1998. Vänern 1997. Årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund. Rapport nr 6. - Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen.

P 503 Harner, T., Kylin, H., Bidleman, T.F., Halsall, C., Strachan, W.M.I., Barrie, L.A. & Fellin, P. 1998. Polychlorinated Naphthalenes and Coplanar Polychlorinated Biphenyls an Arctic Air. - Environmental Science and Technology 32:3257-3265.

P 504 Kylin, H., Jantunen, L. & Bidleman, T. 1999. Air sea gas exchange and circulation of persistent organic pollutants in the Southern Ocean. - Polarforskningssekretariatets årsbok, 1998, pp 71-73

P 505 Bråkenhielm, S. 1998. Växter berättar om sin miljö - en metod att mäta luftföroreningarnas effekter. - FaktaSkog 3

P 506 Palmgren, P. 1998. Samverkan inom vattenvården - ett exempel från södra Dalarna. Examensarbete 10 p. - Handledare: Hallgren, L. Inst,f.statistik, data & informationslära & Löfgren, S. Inst.f.miljöanalys.

P 507 Berglöf, T., Koskinen, W.C. & Kylin, H. 1998. Supercritical Fluid Extraction of Metsulfuron Methyl, Sulfometuron Methyl, and Nicosulfuron from Soils. - Intern. J. Environ, Anal. Chem. 70(1-4): 37-45

P 508 Bråkenhielm, S. 1998. Environmental Monitoring in Protected Natural Forests in Sweden - exampflified by vegetation and soil monitoring. - Schriftenreihe für vegetationskunde Heft 21: 121-139

P 509 Johnson, R.K. 1999. Regional Representativeness of Swedish Reference Lakes. - Environmental Management 23(1): 115-124

P 510 Kylin, H., Kreuger, J. & Sundin, P. 1999. Behovet av miljökemisk kompetens kring bekämpningsmedel i Sverige. Inlägget inkommet efter hearingen. 7.3.13. Toxikologisk miljöforskning. Behovsanalys för den nya kemikaliepolitiken. Regeringsuppdrag, Tilläggsuppdrag, Forskning för stöd till hållbar utveckling, Bilaga 7. - Forskningsrådsnämnden.

P 511 Kylin, H., Sundin, P. et al (tot. 75 st). 1999. Förslag till finansieringsorganisation från 75 miljöforskare. 7.5. Toxikologisk miljöforskning. Behovsanalys för den nya kemikaliepolitiken. Regeringsuppdrag, Tilläggsuppdrag, Forskning för stöd till hållbar utveckling, Bilaga 7. - Forskningsrådsnämnden.

P 512 Wilander, A. 1998. Water for Agriculture: Resources and Requirements in Arid Areas. Water. (ed. Cederlöf, G.) The taming of a scarce Resource. - Forum for development studies. The taming of a scarce Resource. Uppsala university, pp 25-32. ISBN 91-973284-6-4.

P 513 Roos, G. 1999. Sträckfågelräkning vid Falsterbo hösten 1997. Stencil. - Rapport till Naturvårdsverket.

P 514 Kylin, H., Harner, T. & Strachan, W. 1997. Long-range transport and global fractionation of persistent organic pollutants. - Polarforskningssekretariatets årsbok 1995/96: 78-80.

P 515 Lundin, L. & Wilander, A. 1998. Om tillståndet i våra sjöar och vattendrag. Markdagen 1998. Forskningsnytt om mark. - SLU, Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära. Rapport 79:101-112.

P 516 Ejlertsson, J., Nilsson, M.-L., Kylin, H., Bergman, Å., Karlson, L., Öquist, M. & Svensson, B.H. 1999. Anaerobic Degradation of Nonylphenol Mono- and Diethoxylates in Digestor Sludge, Landfilled Municipal Solid Waste, and Landfilled Sludge. - Environmental Science and Technology (33):301-306

P 517 Hietala, A., Trowbridge, A., Swackhamer, D., Kylin, H., Jantunen, L. & Bidleman, T. 1999. Sampling of Persistent Organic Pollutants in the North Atlantic in a Transect Between Lisbon and Halifax, During the Crossing of CCGS Louis S. St. Laurent, July 1998. - Report to the Department of Fisheries and Oceans, Winnipeg, Mannitoba, Canada.

P 518 Kreuger, J., Peterson, M. & Lundgren, E. 1999. Agricultural inputs of pesticide residues to stream and pond sediments in a small catchment in southern Sweden. - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (62): 55-62.

P 519 Kjavins, M., Rodinov, V. & Verekuns, G. 1998. Metals and organochlorine compounds in fish from Latvian Lakes. - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (60): 538-545.

P 520 Fakta om IMA. 1999. - Institutionen för miljöanalys, SLU

P 521 Grankvist, J. 1999. Nitrogen as a limiting factor for phytoplankton biomass in nutrient poor lakes. - Institutionen för Miljöanalys, SLU, Examensarbete 20 p. Handledare: Wilander, A.

P 522 Ahl, T. 1975. River discharges of Fe, Mn, Cu, Zn, and Pb into the Baltic Sea from Sweden. - 3rd Soviet-Swedish Symposium of the Baltic Sea Pollution Stockholm, September.

P 523 Lindberg, A. 1999, Miljö och regional utveckling. EU:s strukturfondsprogram och strategisk miljöbedömning (SMB). - Rapporten är framtagen i samarbete med Institutionen för miljöanalys, Ultuna, Institutionen för landskapsplanering, Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering småskriftserie nr 1. Examensarbete 20 p. Handledare: Bråkenhielm, S. & Wallentinus, H.-G.

P 524 Wästlund, D. 1999. The role of sediment characteristics and food regimen in a toxicity test with Chironomus riparius. - Institutionen för Miljöanalys, SLU, Examensarbete 20 p. Handledare: Goedkoop, W.

P 525 Fölster, J. 1999. Nitrogen dynamics in near-stream zone of forested areas. Literature review. - Institutionen för miljöanalys, SLU

P 526 Sjöar och vattendrag, årsskrift från miljöövervakningen 1997. Ur innehållet: Bekämpningsmedel i åkeravrinning. Sällsynta organismer i dammar. Fiskövervakning med ekolod Främmande arter invaderar? 1999. - Inst. f. miljöanalys, SLU, NV.

P 527 Harner, T., Kylin, H., Bidleman, T.F. & Strachan, W.M.J. 1999. Removal of α- and γ-Hexachlorocyclohexane and Enantiomers of α-Hexachlorocyclohexane in the Eastern Arctic Ocean. - Environmental Sciences Technol. 1999(33): 1157-1164

P 528 Dahl, J. 1999. Functional feeding groups of benthic macroinvertebrates in Swedish lakes and streams and the importance of spatial scale. - Institutionen för miljöanalys, SLU, Examensarbete 20 p. Handledare: Johnson, R. & Sandin, L.

P 529 Löfgren, S. 1993. Samordnad recipientkontroll - erfarenheter och förslag till framtida utformning. - Naturvårdsverkets Rapport 4190

P 530 Sundin, P., Peterson, M., Ramberg, Å., Lundgren, E., Kreuger, J. & Kylin, H. 1999. Bekämpningsmedelsrester i ytvatten och sediment. Naturvårdsverkets screeningundersökning 1998. - SLU, Institutionen för miljöanalys

P 531 Grandin, U. 1998. Long-Term Studies of Succession. Colonisation and Seed Banks, avhandling - Acta Universitatis Upsaliensis

P 532 Andersson, H. 1999. Sampling of pesticides in water using solid-phase extraction. - Institutionen för miljöanalys, SLU, Examensarbete 20 p. Handledare: Sundin, P., Kylin, H. & Woin, P. (Lunds universitet)

P 533 Löfgren, S., Gustafson, A., Steineck, S. & Ståhlnacke, P. 1999. Agricultural Development and Nutrient Flows in the Baltic States and Sweden after 1988. - AMBIO 28(4): 320-327

P 534 Fölster, J. 1999. Control of runoff chemistry by processes in the near-stream zone. - Institutionen för miljöanalys, SLU. Licentiate Thesis.

P 535 Wallin, M. 1999. Monitoring of large lakes in Sweden - Lake Vänern, Vättern and Mälaren during 30 years. - Proceedings of a Workshop on Monitoring of Large Lakes.

P 536 Willén, T. & Willén, E. 1999. Byssus flos-aquae L. - Algological Studies 94: 377-382

P 537 Skjelkevåle, B.L., Mannio, J., Wilander,A., Johansson, K., Jensen, J.P., Moiseenko, T., Fjeld, E., Andersen, T., Vuorenmaa, J. & Røyseth. O. 1999. Heavy metal surveys in Nordic lakes; harmonised data for regional assessment of critical limits. - NIVA Report SNO 4039-99

P 538 Sundin, P. 1999. Pesticider hittas i miljöprover. - SNV Rapport 5016: 1-4, 25-30.

P 539 Arvidsson, A. 1999. Determination of pesticides in ponds in an agricultural region in Sweden - a sampling of water by solid-phase extraction. - Institutionen för miljöanalys, SLU, Examensarbete 20 p . Handledare: Sundin, P. & Woin, P. (Lunds universitet)

P 540 Stoddard, J.L., Jeffries, D.S., Lükewille, A., Clair, T.A., Dillon, P.J., Driscoll, C.T., Forsius, M., Johannessen, M., Kahl, J.S., Kellogg, J.H., Kemp, A., Mannio, J., Monteith, D.T., Murdoch, P.S., Patrick, S., Rebsdorf, A., Skjelkvåle, B.L., Stainton, M.P., Traaen, T., van Dam, H., Webster, K.E., Wieting, J. & Wilander, A. 1999. Regional trends in aquatic recovery from acidification in North America and Europe. - Nature 401:7 October

P 541 Berglöf, T., Jonsäll, G. & Markides, K.E. 1999. Selectivity in Supercritical Fluid Extraction: Recovery of Pesticides from Model Matrices. - Journal of Chromatographic Science, Vol. 37, October

P 542 Örngren, D. 1999. Bottenfauna i kalkade vattendrag; Utvärdering av biologisk måluppfyllelse våren 1995. - Institutionen för miljöanalys, SLU. Examensarbete 20 p. Handledare: Persson, G.

P 543 Caspersen, S., Sundin, P., Munro, M., Aðalsteinsson, S., Hooker, J.E. & Jensén, P. 1999. Inetractive effects of lettuce (Lactuca sativa L.), irradiance, and ferulic acid in axenic, hydroponic culture. - Plant and Soil 210: 115-126

P 544 Eriksson, L., Goedkoop, W., Herlitz, E., Nisell, J., Törnblom, E., Wallin, M., Wiederholm, A.-M. & Östlund, M. 1999. Kolbäcksån. Recipientkontroll 1998. - Institutionen för miljöanalys, SLU

P 545 Sundin, P. 1999. Livet i vattnet tar skada av bekämpningsmedelsrester. - FaktaJordbruk nr 9.

P 546 Roos, G. 1999. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 1998. - Rapport till Naturvårdsverket (kopia)

P 547 Ahlgren, G. & Goedkoop, W. 1999. Lipids in freshwater ecosystems. - Limnol. Oceanogr. 44(7)

P 548 Päiviö, J. 1999. Effects of modern pesticides on the microbial community in a natural and in an artificial sediment- a microcosm study.

P 549 Löfgren, S. 1999. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 1997. - Naturvårdsverket Rapport 5031

P 550 Bergström, A-K. 1999. En jämförelse av bakterieantal mellan kalkade och okalkade sjöar. - Institutionen för miljöanalys, SLU. Uppsala, IMA 1999:11

P 551 Andersson, B. & Willén, E. 1999. !0. Lakes. - Acta Phytogeogr. Suec. 84: 149-168.

P 552 Vereskuns, G. 1999. Chlorinated Fatty Acids in Freshwater Fish ans Some Biological Effects of Dichlorostearic Acid. - Avhandling, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Agraria 203.

P 553 Seibert, J., Bishop, K. & Nyberg, L. 1996. A test of topmodel´s ability to predict spatially distributed groundwater levels. - Hydrological Processes 1997(11): 1131-1144.

P 554 Laudon, H., Köhler, S. & Bishop, K.H. 1999. Natural acidity or anthropogenic acidification in the spring flood of northern Sweden? - The Science of the Total Environment 1999 (234): 63-73

P 555 Köhler, S., Hruska, J. & Bishop, K. 1999. Influence of organic acid site density on pH modeling of Swedish lakes. - National Research Council Canada 56 (8): 1461-1470.

P 556 Laudon, H. & Bishop, K.H. 1999. Quantifying sources of acid neutralisation capacity depression during spring flood episodes in Northern Sweden. - Environmental Pollution 105:427-435

P 557 Hruska, J., Köhler, S. & Bishop, K. 1999. Buffering processes in a boreal dissolved organic carbon-rich stream during experimental acidification. - Environmental Pollution 106: 55-65

P 558 Sirin, A., Köhler, S. & Bishop, K. 1998. Resolving flow pathways and geochemistry in a headwater forested wetland with multiple tracers. - Hydrology, Water Resources and Ecology in Headwaters (Proceedings of the HeadWater ´98 Conference held at Meran/Merano, Italy, April 1998) IAHS 248: 337-342.

P 559 Lee, Y.H., Bishop, K.H., Munthe, J., Iverfeldt, Å., Verta, M., Parkman, H. & Hultberg, H. 1998. An examination of current Hg deposition and export in Fenno-Scandian catchments. - Biogeochemistry 40: 125-135.

P 560 Bishop, K.H. & Lee, Y-H. 1997. Catchments as a Source of Mercury/Methylmercury in Boreal Surface Waters. - Metal Ions in Biological Systems 34:114-130

P 561 Bishop, K. 1997. Liming of acid surface waters in northern Sweden: questions of geographical variation and the precautionary principle. - Trans Inst Br Geogr NS 22: 49-60

P 562 Nyberg, L., Rodhe, A. & Bishop, K. 1999. Water transit times and flow paths from two line injections of 3H and 36Cl in a microcatchment at Gårdsjön, Sweden. - Hydrological Processes 13: 1557-1575

P 563 Westling, O., Moldan, F., Nilsson, I. & Löfgren, S. 2000. Samordnade åtgärder mot försurning av mark och vatten - Underlagsdokument till Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag. - Skogsstyrelsen, Rapport 1.

P 564 Willén, E. 1999. Hjälmaren - dess vattenkvalitet och biologiska liv. - Från bergslag och bondebygd 1999. Årsskrift Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum.

P 565 Giesler, R., Ilvesniemi, H., Nyberg, L., van Hees, P., Starr, M., Bishop, K., Kareinen, T. & Lundström, U.S. 2000. Distribution and mobilization of Al, Fe, and Si in three podzolic soil profiles in relation to the humus layer. - Geoderma 94:249-263.

P 566 Lundström, U.S., van Breemen, N., Bain, D.C., van Hees, P.A.W., Giesler, R., Gustafsson, J.P., Ilvesniemi, H., Karltun, E., Melkerud, P.-A., Olsson, M., Riise, G., Wahlberg, O., Bergelin, A., Bishop, K., Finlay, R., Jongmans, A.G., Magnusson, T., Mannerkoski, H., Nordgren, A., Nyberg, L., Starr, M. & Tau Strand, L. 2000. Advances in understanding the podzolization process resulting from a multidisciplinary study of three coniferous forest soils in the Nordic Countries. - Geoderma 94:335-353

P 567 McConnell, R., Pacheco, F., Wahlberg, K., Klein, W., Malespin, O., Magnotti, R., Åkerblom, M. & Murray, D. 1997. Subclinical HealthEffects of Environmental Pesticide Contamination in a Developing Country: Cholinesterase Depression in Children. - Environmental Research Section A 1999 (81): 87-91

P 568 Unsworth, J.B., Wauchope, R.D., Klein, A.W., Dorn, E., Zeeh, B., Yeh, S.M., Åkerblom, M., Racke, K.D. & Rubin, B. 1999. Significance of the long range transport oc pesticides in the atmosphere. - Pure Appl. Chem. 71 (7): 1359-1383

P 569 Ahl, T. & Jönsson, E. 1972. Boron in Swedish and Norwegian Fresh Waters. - AMBIO 1(2): 66-70.

P 570 Wilander, A., Ek, A., Moldan, F. & Warfvinge, P. 1999. 6. Internationella erfarenheter. - Naturvårdsverket Rapport 5028:67-73

P 571 Wilander, A. & Lundin, L. 1999. 5. Återhämtning i svenska vatten och skogsmark. - Naturvårdsverket Rapport 5028:53-66

P 572 Roos, G. 2000. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 1999. - Kopia av Rapport till Naturvårdsverket.

P 573 Berglund, O., Borg, H., Hammar, J. & Kylin, H. 2000. Organic environmental pollutants and trace metals in the Canadian Arctic. - Polarforskningssekretariatets årsbok 1999:169-171.

P 574 Kylin, H., Strachan, W.M.J. & Macdonald, R.W. 2000. Microbial Degradation Is a Key Elimination Pathway of Hexachlorocyclohexanes from the Arctic Ocean. - Geophysical Research Letters 27(8): 1155-1158

P 575 Miljöövervakning i Mälarens fjärdar och sund 1999. Mälarens vattenvårdsförbund. 2000 . Miljöövervakning i Mälaren1999 & Sammanfattning - Institutionen för miljöanalys, SLU. Uppsala

P 576 Wallin, M. & Weyhenmeyer, G. 2000. Samordning av miljöövervakning - Institutionen för miljöanalys, IMA-Rapport 2000:2

P 577 Åkesson Nilsson, G. 2000. Halogen selective detection techniques and their use in the determination of chlorinated fatty acids. Literature review. Supervisor: Sundin, P. - Institutionen för miljöanalys. IMA-Rapport 2000:1

P 578 Lindgren, D. 2000. Upptag och förekomst av microcystiner i rädisa och sallad vid bevattning av med sjövatten som innehåller cyanobakterier. - Institutionen för miljöanalys, Handledare. Willén, E. 20 p. IMA-Rapport 2000:3

P 579 Sandin L. 2000. Spatial and temporal variability of bentic macroinvertebrates in running waters - implications for biomonitoring. - Institutionen för miljöanalys. Handledare Johnson, R. IMA-Rapport 2000:4

P 580 Wallin, M., Östlund, M. & Kvarnäs, H. 2000. Näringsbelastning på vikar inom Karlstads kommun. Källfördelning, retention,mål och åtgärder. - Institutionen för miljöanalys. IMA-Rapport 2000:6

P 581 Goedkoop, W., Johnson, R. & Spånberg, E. 2000. The importance of sampling effort for the assessment of ecological quality using macroinvertebrates. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 2000(27). 326-332.

P 582 Willén, E., Ahlgren, G. & Söderhielm, A-C. 2000. Toxic cyanophytes in three Swedish lakes. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 2000(27): 560-564.

P 583 Mälaren miljötillstånd och utveckling 1965-98. 2000. ( Wallin, M. (red.), Andersson, B., Johnson, R., Kvarnäs, H., Persson, G., Weyhenmeyer, G. & Willén, E. (medförfattare)) - Mälarens vattenvårdsförbund.

P 584 Johnson, R.K. & Goedkoop, W. 2000. The use of biogeographical regions for partitioning variance of littoral macroinvertebrate communities. - Verh. Internat. Verein. Limnol. (27): 333-339

P 585 Sandin, L. & Johnson, R.K. 2000. The statistical power of selected indicator metrics using macroinvertebrates for assessing acidification and eutrophication of running waters. - Hydrobiologia 422/423: 233-243

P 586 Sandin, L. & Johnson, R.K. 2000. Spatial scale benthic macroinvertebrate communities in Swedish streams variation partitioning using partial Canonical Correspondence Analysis. - Verh. Internat. Verein. Limnol. (27): 382-383.

P 587 Wilander, A. 2000. Water Quality in Sweden - an Overview. - "Water: Is its Quality Deteriorating?" Proceedings of the 16th International Conference held at Carrigaline Cork Ireland 4th & 5th May 2000. Sherkin Island Marine Station ISBN 1-870492-X: 93-97

P 588 Caspersen, S., Alsanius Waechter, B., Sundin, P. & Jensén, P. 2000. acterial amelioration of ferulic acid toxicity to hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L). - Soil Biology & Biochemistry (32): 1063-1070.

P 589 Bishop, K. & Laudon, H. 2000. Separating the natural and anthropogenic components of spring flood pH decline: A method for areas that are not chronically acidified. - Water Resources Research 36(7): 1873-1884

P 590 Löfgren, S. 2000. Vägsaltets effekter på mark- och vattenkemin i små skogsområden i sydöstra Sverige. - Vägverkets publikation 2000:35

P 591 Löfgren, S. 2000. Miljötillståndet i skogsmark - Integrerad miljöövervakning -. - Naturvårdsverket Rapport 5071.

P 592 Berglöf, T., Koskinen, W.C., Brücher, J. & Kylin, H. 2000. Linuron Sorption - Desorption in Field-Moist Soils. - J.Agric. Food Chem. 48: 3718-3721.

P 593 Wallman, K. 2000. Atrazine and Dichlorobenzamide Residues in the Ground Water of Uppsala - The Source of the Contamination. - Institutionen för miljöanalys. Supervisor: Kreuger, J., Ramberg, Å., Kylin, H. & Sundin, P. 20 p. IMA-Rapport 2000:7

P 594 Johnson, R.K. & Goedkoop, W. 2000 . The 1995 national survey of Swedish lakes and streams: assessment of ecological status using macroinvertebrates. - Assessing the biological quality of fresh waters. RIVPACS and other techniques. Chapter 16: 229-240

P 595 Johnson, R.K. 2000. RIVPACS and alternative statistical modelling techniques: accuracy and soundness of principles. - Assessing the biological quality of fresh waters. RIVPACS and other techniques. Chapter 24: 323-332

P 596 Johnson, R.K. 2000. Long-term responses of macroinvertebrate communities to liming. - Late 20th Centry Research on Chironomidae: an Anthology from the 13th International Symposium on Chironomidae, pp 463-470.

P 597 Eriksson, L. & Johnson, R.K. 2000. Paleolimnological studies of selected Swedish reference lakes. - Late 20th Centry Research on Chironomidae: an Anthology from the 13th International Symposium on Chironomidae, pp 485-489.

P 598 Lundström, S. 2000. Plant cover estimate in long-term monitoring - how to assess its precision. - Institutionen för miljöanalys, Supervisor: Bråkenheim, S, 20 p. IMA-Rapport 2000:8

P 599 Willén, E. 2000. Phytoplankton in Water Quality Assessment - An Indicator Concept. - Hydrological and Limnological Aspects of Lake Monitoring, Chapter 2.1. pp 57-80

P 600 Söderström, M., Nylund, K., Järnberg, U., Lithner, G., Rosén, G. & Kylin, H. 2000. Seasonal Variations of DDT Compounds and PCB in a Eutrophic and an Oligotrophic Lake in Relation to Algal Biomass. - AMBIO 29: 4-5 pp 230-237

P 601 Laudon, H., Westling, O. & Bishop, K. 2000. Cause of pH decline in stream water during spring melt runoff in northern Sweden. - Can.J.Fish.Aquat.Sci. 57: 1888-1900.

P 602 Liedberg Jönsson, B., Löfgren, S. & Törner, L. 2000. VASTRA igår - idag - imorgon. Nyttoutvärdering av VASTRA:s forskningsprogram inför en ny programperiod 2000-09-22. - Nyttoutvärdering 2000-09-22

P 603 Köhler, S., Laudon, H., Wilander, A. & Bishop, K. 2000. Estimating organic acid dissociation in natural surface waters using total alkalinity and toc. - Water Research 34(5): 1425-1434

P 604 Berglöf, T., Koskinen, W.C., Kylin, H. & Moorman, T.B. 2000. Characterization of triadimefon sorption in soils using supercritical fluid (SFE) and accelerated solvent (ASE) extraction techniques. - Pest.Manag Sci 56:927-931

P 605 Wilander, A., Östling, K., Johnson, R. & Eriksson, L. 2000. Manual för riksinventering i sjöar och vattendrag. - Inst för miljöanalys & Naturvårdsverket

P 606 Goedkoop, W. & Pettersson, K. 2000. Seasonal changes in sediment phosphorus forms in relation to sedimentation and benthic bacterial biomass in Lake Erken. - Hydrobiologia 431: 41-50

P 607 Lee, Y.H., Bishop, K. H. & Munthe, J. 2000. Do concepts about catchment cycling of methylmercury and mercury in boreal catchments stand the test of time? Six years of atmospheric inputs and runoff export at Svartberget, northern Sweden. - The Science of the Total Environment 260: 11-20

P 608 Sandin, L. & Johnson, R.K. 2000. Ecoregions and benthic acroinvertebrate assemblages of Swedish streams. - The Northern American Benthological Society 19(3): 462-474

P 609 Åkesson Nilsson, G. 2000. Characterisation of chlorinated fatty acid metabolites in human cells after uptake of dichlorostearic acid, as determined by a halogenspecific detector (XSD) Licentiate Thesis - Institutionen för miljöanalys IMA Rapport 2000:9

P 610 Elfvendahl, S. 2000. Detection of pesticide residues in rivers of an Atlantic rain forest reserve in Brazil - Institutionen för miljöanalys. Handledare: Kylin, H. & Moraes, R. IMA Rapport 2000:10

P 611 Hawkins, C.P., Norris, R.H., Gerritsen, J., Hughes, R.M., Jackson, S.K., Johnson, R.K. & Stevenson, R.J. 2000. Evaluation of use of landscape classifications for the prediction of freshwater biota: synthesis and recommendations - J.N.Am. Benthol. Soc. 2000, 19(3): 541-556

P 612 Sonesten, L., Goedkoop, W., Herlitz, E. & Wiederholm, A.-M. 2000. Kolbäcksån. Recipientkontroll 1999. - Institutionen för miljöanalys

P 613 Persson, M. 2000. Effects of modern pesticides on bacterial activity and denitrification in lake sediment. Examensarbete 20 p. - Institutionen för miljöanalys, handledare: Goedkoop, W. IMA Rapport 2000:12

P 614 Goedkoop, W., Sonesten, L., Ahlgren, G. & Boberg, M. 2000. Fatty acids in profundal benthic invertebrates and their major food resources in Lake Erken, Sweden: seasonal variation and trophic indications. - Can.J.Fish.Aquat.Svi. 57:2267-2279.

P 615 Lydersen, E. & Löfgren, S. 2000. Vad händer när kalkade sjöar återförsuras? En kunskapsöversikt och riskanalys. - Naturvårdsverkets Rapport 5074

P 616 Sundin, P. 2000. Kemikalieutredningen sätter gränser för långlivade och bioackumulerbara ämnen. - Toxicollage, Svensk Förening för Toxikologi informerar Nr 2.

P 617 Dund, van T. 2000. Determination of carbendazim sorption-desorption in vietnamese soils with different pH, content of clay and organic carbon. Examensarbete 20 p. - Institutionen för miljöanalys, handledare: Berglöf, T., Kylin, H. & Nilsson, I. IMA-Rapport 2000:14

P 618 Hultberg, M., Alsanius, B. & Sundin, P. 2000. In Vivo and in Vitro Interactions between Pseudomonas fluorescens and Pythium ultimum in the Suppression of Damping-off in Tomato Seedlings. - Biological Control 19, 1-8

P 619 Levin, A. 2000. Makrofyter och växtplankton i Dalbyviken, nordöstra Mälaren - en interaktionsstudie. Examensarbete 20 p. - Institutionen för miljöanalys, handledare: Willén, E. & Andersson, B., IMA-Rapport 2000:13

P 620 Johnson, R. 2000. Spatial congruence between ecoregions and littoral macroinvertebrate assemblages. - J. N. Am. Benthol. Soc. 19(3):475-486

P 621 Köchy, M. 2000. Competitive effects of shrubs and grasses in prairie. - OIKOS 91:385-395.

P 622 Conley, D.J., Stålnacke, P., Pitkänen, H. & Wilander, A. 2000. The transport and retention of dissolved silicate by rivers in Sweden and Finland. - Limnol. Oceanogr. 45(8): 1850-1853

P 623 Haglund, K., Pettersson, A., Peterson, M., Kylin, H. Lord, S.C. & Dollenmeier, P. 2001. Seasonal Distribution of the Antifouling Compound Irgarol 1051 Outside a Marina in the Stockholm Archipelago. - Bull. Environ. Contam. Toxicol. 66:50-58

P 624 Roos, G. 2000. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 1999. - Fåglar i Skåne Suppl. 44:65-91

P 625 Kjellén, N. & Roos, G. 2000. Population trends in Swedish raptors demonstrated by migration counts at Falsterbo, Sweden 1942-97 - Bird Study 47:195-211

P 626 Pinevich, A.V., Skulberg, O.M., Matthijs, H.C.P., Schubert, H., Willén, E., Gavrilova, O.V. & Velichko, N. Characterization of a novel chlorophyll b-containing Prochlorothrix species (Prochlorophyta) and its photosynthetic apparatus. - Microbios 100: 159-174

P 627 Sandin, L. 2000. Spatial and Temporal Variability of Stream Benthic Macroinvertebrates Implications for Environmental Assessment. - Avhandling, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 172.

P 628 Laudon, H. 2000. Separating Natural Acidity from Anthropogenic Acidification in the Spring Flood of Northern Sweden. - Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Avhandling. Silvestria 160.

P 629 Bishop, K., Nyberg, L., Stähli, M., Lindström, G., Mellander, P.-E. & Ottosson Löfvenius, M. 2000. Tjäle och avrinning från boreal skogsmark - en studie inom Vindelns Försöksparker. Forskningsrapport till Huva. Vindelns Försöksparker. - Skog & Trä 2000:2

P 630 Törnblom, E. & Wallin, M. 2000. Utvärdering av Uppsala läns samordnade recipientkontroll i vattendrag 1985-1998. - Institutionen för miljöanalys, IMA Rapport 2000:11

P 631 Stålnacke, P., Grimvall, A., Sundblad, K. & Wilander, A. 1999. Trends in nitrogen transport in swedish rivers. - Environmental Monitoring and Assessment 59:47-72

P 632 Hansson, S., Brandt, I. & Sundin, P. 2001. Kemikalieinspektionens riskbedömningsarbete. Bilaga 4:357-450 - Statens offentliga utredningar, SOU 2001:4

P 633 Löfgren, S. 2001. Halter och transporter av kväve och fosfor i två jordbruksåar i Västra Götalands län 1988-2000. Regional miljöövervakning i typområden på jordbruksmark. - Länsstyrelsen Västra Götaland 2001: 4

P 634 Westling, O., Löfgren, S. Löfgren & Akselsson, C. 2000. Arealförluster från skogliga avrinningsområden i Västra Götaland. Rapport 2001: 2 - Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:55

P 635 Krám, P., Santore, R.C., Driscoll, C.T., Aber, J.D. & Hru´ska, J. 1999. Application of the forest -soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic. - Ecological Modelling 1999(120):9-30

P 636 Krám, P., Bishop, K.H., Moldan, F. & Köhler, S. 2000. Modelling long-term streamwater and soil chemistry using a decade of data from one of Sweden´s intensively monitored small catchments in Halland. - Nordic Hydrological Programme, NHP Report No. 46: 126-133

P 637 Krám, P., Hru´ska, J., Driscoll, C.T. & Johnson, C.E. 1999. Aluminium biogeochemistry in two Czech catchments with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition. - Critical Loads Copenhagen 21-25 November 1999: 86-89, Abstracts

P 638 Åkerblom, L. 2001. Effekter av lakvatten från avfallsdeponier - hur återspeglas miljöpåverkan på fiskens olika organisationsnivåer? Examensarbete 20 p. Handledare: Appelgren, M., Fiskeriverket och Institutionen för miljöanalys - IMA Rapport 2001:1

P 639 Lake, P.S., Palmer, M.A., Biro, P., Cole, J., Covich, A.P., Dahm, C., Gibert, J., Goedkoop, W., Martens, K. & Verhoeven, J. 2000. Global Change and the Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Impacts on Linkages between Above-Sediment and Sediment Biota. - BioScience 2000(50)12:1099-1107

P 640 Palmer, M.A., Covich, A.P., Lake, S., Biro, P., Brooks, J.J., Cole, J., Dahm, C., Gibert, J., Goedkoop, W., Martens, K., Verhoeven, J., & van de Bund, W.J. 2000. Linkages between quatic Sediment Biota and Life Above Sediments as Potential Drivers of Biodiversity and Ecological Processes - BioScience 2000(50)12:1062-1075

P 641 Mellander, P.-E. 2001. The Significance of Soil Conditions for Sap Flow of Scots Pine in the Boreal Environment. Avhandling , Institutionen för miljöanalys - IMA Rapport 2001: 2

P 642 Goedkoop, W. 2001. Övervakning av bottenfauna i Vänern och dess vikar - ett tioårigt perspektiv. - Vänerns vattenvårdsförbund Rapport 2000:12

P 643 Grandin, U. 2001. Vad växer egentligen i Sveriges skogar? Utvärdering av data från första årets fältarbete inom tusenyteprojektet Institutionen för miljöanalys - IMA Rapport 2001: 4

P 644 Nilsson, M.-L-. Kylin, H. & Sundin, P. 2001. Major Extractable Organic Compounds in the Biologically Degradable Fraction of Fresh, Composted and Anaerobically Digested Household Waste. - Acta Agrc. Scand., B, Soil and Plant Sci. 2000(50): 57-65

P 645 Kvarnäs, H. 2000. The Q model, a Simple Conceptual Model for Runoff Simulation in Catchment Areas. - IMA Rapport 2000: 15

P 646 Lundin, L. Lundqvist, I. (red). 2001. Hur mår Skeppsjön? En sammanfattning av undersökningarna om Skeppsjöns vattenkvalitet och påverkan från omlandet med särskild inriktning på torvtäktsverksamhet. - Länsstyrelsen Örebro län.

P 647 Andersson, H.C. 2001. Är nuvarande kritiskt kemiska värden relevanta för att bedöma försurningspåverkan på fisk i svenska sjöar? Handledare: Appelberg, M. & Wilander, A. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2001: 5

P 648 Starr, M., Bråkenhielm. S. & Forsius, M. 2001. Integrated Monitoring in the Baltics Evaluation of two Nordic projects. - Nordic Council of Ministers: 2000:824

P 649 Nilsson, M.-L. 2001. Ny metod fann bekämpningsmedel i hushållsavfall. - Miljöakuellt 2001(2): 12

P 650 Nilsson, M.-L. 2001. Källsorterat hushållsavfall analyserat i doktorsarbete: Organiska miljöföroreningar identifierade i låga halter i kompost och rötrest. - Biologik 2001(1): 4-9, bilaga.

P 651 Persson, G. & Ekström, C. 2001. Djurplankton före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningseffektUppföljning. - IMA Rapport 2001: 6

P 652 Åkesson Nilsson, G. 2001. New halogen-specific detector applied to the analysis of chlorinated fatty acids. - Journal of Chromatography A, 912(2001): 99-106

P 653 Sundin, P. 2001. Kemikalieutredningen ser behov av förstärkt kemikaliekontroll. - Toxicollage, Svensk Föreing för Toxikologi informerar 2001(1): 9-10

P 654 Provtagningsanvisningar. Biologiska och kemiska studier i referenssjöar (fördjupat program) och IKEU-sjöar år 2001/2002. - Institutionen för miljöanalys.

P 655 Provtagningsanvisningar. Biologiska och kemiska studier i referenssjöar (tidsseriesjöar) år 2001/2002. - Institutionen för miljöanalys.

P 656 Weyhenmeyer, G.A. & Bloesch, J. 2001. The pattern of particle flux variability in Swedish and Swiss lakes. - The Science of the Total Environment 266: 69-78

P 657 Gustafsson, A. 2001. Pesticides in Stream and Pond Sediments of the Vemmenhög Area, a Small Agricultural Catchment in Southern Sweden. Handledare: Kreuger, J., Peterson, M. & Sundin, P. Examensarbete 20 p. - Institutitonen för miljöanalys, IMA-Rapport 2001:7

P 658 Johansson, H. & Persson, G. 2001. Svenska sjöar med höga fosforhalter, 790 naturligt eutrofa eller eutrofierade sjöar? - IMA-Rapport 2001: 8

P 659 Johnson, R.K., Andersson, B. & Appelberg, M. 2001. 6. Johnson, R.K., 7. Andersson, B., 8. Fish. - TemaNord 2001:513

P 660 Persson, G. 2001. Bottenlevande djur före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad Kalkningseffekt Uppföljning. - IMA Rapport 2001:9

P 661 Sötvatten 2001. Årsskrift från miljöövervakningen

Forsberg, C. & Wallin, M.: Förnyad vattenkontroll behöver gå upp på torra land, sid 6-9.

Johansson, K., Kylin, H., Wilander, A. & Söderström, M.: Historiskt arkiv öppnas. sid 10-17.

Wilander, A.: Metaller i svenska vattendrag, sid 18-21.

Willén, E.: Gubbslem - en alg som invaderar skogssjöar, sid 22-23.

Andersson, H.C., Appelberg, M. & Wilander, A.: Gränsvärden för försurning ur svenska fiskars perspektiv, sid 24- 27

P 662 Hru´ska, J., Laudon, H., Johnson, C.E., Köhler, S. & Bishop, K. 2001. Acid/Base character of organic acids in a boreal stream during snowmelt. - Water Resources Research 37(4): 1043-1056

P 663 Roos, G. 2001. Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 2000. - Kopia

P 664 Ek, A.S., Löfgren, S., Bergholm, J. & Qvarfort, U. 2001. Environmental Effects of One Thousand Years of Copper Production at Falun, Central Sweden. - AMBIO 30(2): 96- 103

P 665 Fölster, J. 2001. Catchment Hydrochemical Processes Controlling Acidity and Nitrogen in Forest Stream Water. - Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 190

P 666 Nyberg, L., Stähli, M., Mellander, P.-E. & Bishop, K.H. 2001. Soil frost effects on soil water and runoff dynamics along a boreal forest transect: 1. Field investigations. - Hydrological Processes 15: 909-926

P 667 Stähli, M., Nyberg, L., Mellander, P.-E., Jansson, P.-E. & Bishop, K.H. 2001. Soil frost effects on soil water and runoff dynamics along a boreal transect: 2. Simulations - Hydrological Processes 15: 927-941

P 668 Löfgren, S. 2001. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 1999. - IMA-Rapport 2001: 10

P 669 Kylin, H. 2001. Biodiversity in a slime mould: arthropods associated with Brefeldia maxima - Mycologist 2001(15)2: 69-74

P 670 Bråkenhielm, S., Liu, Q. & Nicklasson, A. 2001. Vegetationsinventering på provlokal. Fält- och datametodik. fullskaletest. - IMA Rapport 2001: 14

P 671 Wilander, A. 2001. How are results from critical load calculations reflected in lake water chemistry? - Water, Air, and Soil Pollution: Focus 1:525-532

P 672 Branfireun, B.A., Bishop, K., Roulet, N.T., Granberg, G. & Nilsson, M. 2001. Mercury cycling in boreal ecosystems: The long-term effect of acid rain constituents on peatland pore water methylmercury concentrations. - Geophysical Research Letters 2001(28)7: 1227-1230

P 673 Åkerman, S. 2001. Fosfor i Sågsjön under 150 år. Handledare: Kvarnäs, H. & Held-Paulie, B. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2001: 12

P 674 Käller, A. Vegetation-environment interactions in a boreonemoral forest in east central Sweden. Handledare: Grandin, U. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2001:13

P 675 Andersson, B., Weyhenmeyer, G., Herrlitz, E., Wiederholm, A.-M. & Persson, G. 2001. Miljöövervakning i Mälarens fjärdar och sund 2000. Bilaga : Miljöövervakning i Mälaren 2000 Sammanfattning. - IMA Rapport 2001: 15.

P 676 Gunnarsson, C. 2001. Glyphosate residues in surface water. A study of streams in Uppsala, summer 2000. Handledare: Kreuger, J., Alex, G., Sundin, P. & Stock, J. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2001: 3

P 677 Lindberg, J. 2001. Swedish Environmental Quality Criteria: The Challenge of Classifying Surface Waters. Avhandling. - IMA Rapport 2001: 11

P 678 Sonesten, L., Goedkoop, W., Herlitz, E. & Wiederholm, A.-M. 2001. Kolbäcksån, Recipientkontroll 2000. Bilaga: Kolbäcksån, Sammanfattning av Recipientkontroll 2000.

P 679 Neumann, D. 2001. Bedömning av vattenkvalité i Sverige och Tyskland - en jämförande studie i teori och praktik. Handledare: Weyhenmeyer, G. & Wallin, M. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2001: 16

P 680 Nilsson, M.-L., Waldebäck, M-. Liljegren, G., Kylin & Markides, K.E. 2001. Pressurized-fluid extraction (PFE) of chlorinated paraffins from the biodegradable fraction of source-separated household waste. - Fresenius J. Anal. Chem.2001(370:913-918.

P 681 Laudon, H. & Bishop, K. 2001. Öppna för annan vattenvård än kalkning. - Miljöaktuellt 5/2001.

P 682 Khalil, S., Bååth, E., Alsanius, B., Englund, J.-E., Sundin, P., Gertsson, U.E. & Jensén, P. 2001. A comparison of sole carbon source utilization patterns and phospholipid fatty acid profiles to detect changes in the root microflora of hydroponically grown crops. - Can. J. Microbiol. 2001(47): 302-308

P 683 Grandin, U. 2001. Vad växer egentligen i Sveriges skogar - II. Sammanställning av data från andra sommarens fältarbete inom tusenyteprojektet. - IMA Rapport 2001: 19

P 684 Myhr, A. 2001. Atrazine and dichlobenil residues in Uppsala soil? A study of soil cores. - IMA Rapport 2001: 18

P 685 Skjelkvåle, B.L., Andersen, T., Fjeld, E., Mannio, J., Wilander, A., Johansson, K., Jensen, J.P. & Moiseenko, T. 2001. Heavy Metal Surveys in Nordic Lakes; Concentrations, Geographic Patterns and Relation to Critical Limits. - AMBIO 2001(30)1

P 686 Nilsson, M.-L. 2001. Ny metod avslöjar enskilda klorparaffiner. - Miljötrender 2001(2):3

P 687 Sundin, P. 2001. Önskas - förbättrad övervakning av organiska miljögifter. - Miljötrender 2001(2):4-5

P 688 Kylin, H. 2001. Tallbarr avslöjar brister i modell. - Miljötrender 2001(2):10-11

P 689 Magne, R. 2001. Miljöövervakning - en svår uppgift i utvecklingsländer. En fallstudie i Oruro, Bolivia. - IMA Rapport 2001: 20

P 690 Kylin, H., Kreuger, J. & Sundin, P. 2001. Förslag till övervakning av bekämpningsmedelsrester i vatten i Sverige. - Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2001(140)8: 75-83.

P 691 Sundin, P. 2001. Pesticides in water - what do we know about occurrence and effects? - Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2001(140)8: 127-129.

P 692 Sundin, P. 2001. Sammanfattning. - Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2001(140)8: 117-125.

P 693 Gustavsson-Svärd, C., Åkesson-Nilsson, G., Mattsson, M., Sundin, P. & Wesén, C. 2001. Removal of Xenobiotic Dichlorostearic Acid from Phospholipids and Neutral Lipids in Cultured Human Cell Lines by ß-œxidation and Secretion of Dichloromyristic Acid. - Pharmacology & Toxicology 2001(89): 56-64

P 694 Bilén, A.-K. 2001. Bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten i Vänerns avrinningsområde - förekomst och möjliga effekter på natur och människor. Handledare: Sundin, P. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2001: 17, Vänerns Vattenvårdsförbund rapport 2001: 19

P 695 Laudon, H. & Bishop, K. 2001. Kalkas norrländska vatten i onödan? - främst naturliga orsaker till sur vårflod. - FaktaSkog 2001: 1

P 696 Wilander, A. 2001. Effects of reduced S Deposition on Large-Scale Transport of Sulphur in Swedish Rivers. - Water, Air, and Soil Pollution 2001(130): 1421-1426

P 697 Rosén, P., Segerström, U., Eriksson, L., Renberg, I. & Birks, H.J.B. 2001. Holocene climatic change reconstructed from diatoms, chironomids, pollen and near-infrared spectroscopy at an alpine lake (Sjuodjijaure) in northern Sweden. - The Holocene 2001(11)5:551-562

P 698 Skjelkvåle, B.L., Mannio, J., Wilander, A. & Andersen, T. 2001. Recovery from acidification of lakes in Finland, Norway and Sweden 1990-1999. - Hydrology and Earth System Sciences, 2001(5)3: 327-337

P 699 Moldan, F., Wright, R.F., Löfgren, S., Forsius, M., Ruoho-Airola, T. And Skjelkvåle, B.L. 2001. Long-term changes in acidification and recovery at nine calbrated catchments in Norway, Sweden and Finland. - Hydrology and Earth System Sciences 2001(5)3: 339-349

P 700 Krám, P., Bishop, K. & Moldan, F. 2001. Modeling Long-term Streamwater Chemistry in the Berg Catchment, Southwestern Sweden. - Nordic Hydrology 2001(32)3: 249-264

P 701 Göransson, E. 2001. Variation of Lake Water Chemistry and Spatial Scale. Lic. Thesis. - IMU Rapport 2001:22

P 702 Carnwall, M. 2001. Studies of the impact of glyphosate on fish and fishpond water under mesocosm conditions. Handledare: Sundin, P., 20 p. - IMA Rapport 2001-24

P 703 Forsberg, A. 2001. Miljöledningssystem vid Mellersta Banregionen - Resultat av Projektenhetens miljöutredning. Handledare: Bråkenhielm, S. & Bromark, H. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2001 : 25

P 704 Lönnberg, A. Kartläggning av miljöfarlig verksamhet i Uppsala under 1800- och 1900-talen. 2001. Inventering av potentiellt förorenade områden. Handledare: Sundin, P. & Vidmark, H. 20 p. - IMA Rapport 2001: 21

P 705 Kylin, H., Söderkvist, K., Underman, A. & Franich, R. 2001. Seasonal Variation of the Terpene content, an Overlooked Factor in the Determination of Environmental Pollutants in Pine Needles. - Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2002(68): 155-160

P 706 Löfgren, S. & Westling, O. 2002. Modell för att beräkna kväveförluster från växande skog och hyggen i Sydsverige. - IMA Rapport 2002: 1

P 707 Bringmark, L. & Bringmark, E. 2002. Lowest effect levels of lead and mercury on decomposition of mor layer samples in a long-term experiment. - Water, Air, and Soil Pollution: Focus 2001(1): 425-437

P 708 Bringmark, L. & Bringmark, E. 2002. Soil respiration in relation to small-scale patterns of lead and mercury in mor layers of southern swedish forest sites. - Water, Air, and Soil Pollution: Focus 2001(1): 395-408

P 709 Palmborg, C., Bringmark, L. & Bringmark, E. 2002. Microbial activity in relation to small scale patterns of heavy metals and substrate quality in spruce mor layers (Oƒ) in southern Sweden. - Water, Air, and Soil Pollution: Focus 2001(1): 409-424

P 710 Grandin, U. 2002. Short-term and long-term variation in seed bank/vegetation relations along an environmental and successional gradient . - Ecography 2001(24): 731-741

P 711 Weyhenmeyer, G. &Meili, M. 2001. Hypolimnetic lake sediments in frequent motion. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 2000(27): 2317-2322.

P 712 Bishop, K., Laudon, H., Hruska, J., Kram, P., Köhler, S. & Löfgren, S. 2002. Does acidification policy follow research in northern Sweden? The case of natural acidity during the 1990´S. - Water, Air, and Soil Pollution 2001(130): 1415-1420.

P 713 Lydersen, E. & Löfgren, S. 2002. Potential effects of metals in reacidified limed water bodies in Norway and Sweden. - Environmental Monitoring and Assessment 2002(73): 155-178.

P 714 Bishop, K. & Lindström, G. 2001. Tjäle förvärrar sällan vårfloden. - Skogsfakta 2001(13).

P 715 Hancke, M.H. 2002. Dietary effects on growth and fecundity of Chironomus riparius: The role of fatty acids. Handledare: Goedkoop, W. & Ahlgren, G. Examensarbete 20 p. - IMA Rapport 2002:3

P 716 Johnson, R.K. & Sandin, L. 2002. Development of a prediction and classification system for lake (littoral, SWEPAC LLI) and stream (riffle SWEPAC SRI) macroinvertebrate communities. - IMA Rapport 2001:23

P 717 Löfgren, S. 2002. Vattenkemiska effekter av våtmarkskalkning i Skidbågsbäcken. - Länsstyrelsen Dalarna Miljövårdsenheten 2001:18, SLU, Miljöanalys.

P 718 Löfgren, S., Nordström, K., Olofsson, H., Rystedt, S. & Sandin, L. 2002. Bedömningsgrunder för fysisk påverkan - Ett pilotprojekt med Dalälvens avrinningsområde som exempel. - Länsstyrelsen Dalarna Miljövårdsenheten 2001: 15, SLU, Satellus.

P 719 Löfgren, S. 2002. Vattenkemiska förändringar i ett 40-tal sjöar i Dalarna mellan 1934, 1974 0ch 1996. - Länsstyrelsen Dalarna Miljövårdsenheten 2001:4, SLU.

P 720 Hedlund, M. 2002. Deltametrins toxiska effekter för Chironomus riparius - en jämförande studie mellan kontaminerat sediment och vatten. Examensarbete 20 p. Handledare: Åkerblom, N. & Goedkoop, W. - IMA Rapport 2002: 5

P 721 Persson, G. & Appelberg, M. 2002. Evidence of lower productivity in long term limed lakes as compared to unlimed lakes of similar pH. - Water, Air, and Soil Pollution 2001(130): 1769-1774

P 722 Wilander, An. 2002. Surstötar i kalkade sjöar. - VANN-4B-2001: 471-476

P 723 Persson, G. 2002. Djurplankton efter kalkning av 14 sjöar inom IKEU-projektet. - VANN-4B-2001: 464-470

P 724 Torstensson, L., Börjesson, E., Sundin, P., Kylin, H. & Ramberg,Å. 2002. Långsam nedbrytning av bekämpningsmedel i flytgödsel. - FAKTAjordbruk 2002, nr 20.

P 725 Ulén, B., Löfgren, S. & Kalisky, T. 2002. Constraints on successful implentation of the EU water framework directive: A case study - Lake Brunnsjön in central Sweden. - Vatten 2002(58): 15-23

P 726 Ulén, B., Kreuger, J. & Sundin, P. 2002. Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhällen år 2001. - IMA Rapport 2002: 4

P 727 Persson, G. & Wilander, A. 2002. Allmän vattenkemi före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning. - IMA Rapport 2002: 8.

P 728 Wilander, A. & Willén, E. 2002. Limnologiska undersökningar i Stora Neden, Hallands län 2001. - IMA Rapport 2002: 9

P 729 Widenfalk, A. 2002. Pesticide bioavailability in aquatic sediments - a literature review. - IMA Rapport 2002: 11

P 730 Karlberg, A. 2002. Skogsbrukseffekter på små vattendrag - en bottenfaunaundersökning i 17 bäckar i Jämtlands län. - IMA Rapport 2002; 7

P 731 Miljöövervakning i Mälaren 2001. Mälarens Vattenvårdsförbund. 2002. + Sammanfattning - IMA Rapport 2002: 10.

P 732 Wisén, Å. 2002. Återhämtning eller fortsatt försurning? Sammanställning samt trendstudier av sulfat- och baskatjonbudgetar för åtta svenska avrinningsområden. - IMA Rapport 2002: 13.

P 733 Lydersen, E., Löfgren, S. & Arnesen, R.T. 2002. Metals in Scandinavian Surface Waters: Effects of Acidification, Liming, and Potential Reacidification. - Critical Reviews in Environmental Science and Technology 2002(32)2-3: 73-295

P 734 Berglöf, T., Van Dung, T., Kylin, H. & Nilsson, I. 2002. Carbendazim sorption-desorption in Vietnamese soils. - Chemosphere 2002(48): 267-273

P 735 Cienciala, E., Mellander, P.-E., Ku´cera, J., Opiu´stilová, M., Ottosson-Löfvenius, M. & Bishop, K. 2002. The effect of a north-facing forest edge on tree water use in a boreal Scots pine stand. - Can.J.For.Res. 2002(32):693-702

P 736 Sundin, P.,Kreuger, J. & Ulén, B. 2002. Undersökning av bekämpningsmedel i sediment i jordbruksbäckar år 2001. - IMA Rapport 2002: 6

P 737 Sonesten, L. & Goedkoop, W. 2002. Kolbäcksån Recipientkontroll 2001. & Kolbäcksån Sammanfattning av Recipientkontroll 2001. - Inst. För miljöanalys

P 738 Sonesten, L & Wallin, M. 2002. Utvärdering av blandprov för vattenkemi i Vänern, Vättern och Mälaren. - IMA Rapport 2002: 16

P 739 Dahl, J. 2002. Bestämning av kemiska optimumvärden för bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag. - IMA Rapport 2002: 15

P 740 Ulén, B., Kreuger, J. & Sundin, P. 2002. Bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhälle. - Fakta Trädgård 2002:4

P 741 Forsberg, C. & Wallin, M. 2002. Samordnad recipientkontroll (SRK) - gäller både land och vatten. - Vatten 58: 79-87

P 742 de Vries, W., Forsius, M., Lorenz, M., Lundin, L., Haußmann, T., Augustin, S., Ferretti, M., Kleemola, S. & Vel, E. 2002. Cause-effect Relationships of Forest Ecosystems. - LRTAP

P 743 Sonesten, L. 2002. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001. - Institutionen för miljöanalys.

P 744 Hruska, J., Cudlin, P. & Kram, P. 2002. Relationship between Norway spruce status and soil water base cations/aluminum ratios in the czech republic. - Water, Air, and Soil Pollution 130: 983-988, 2001

P 745 Kram, P., Laudon, Hj., Bishop, K., Rapp, L. & Hruska, J. 2002. Magic modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden. - Water, Air, and Soil Pollution 130: 1301-1306

P 746 Ulén, B., Kreuger, J. & Sundin, P. 2002. Bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhälle. - FaktaJordbruk 2002: 5

P 747 Törnquist, M., Kreeuger, J., Ulén, B. & Kylin, H. 2002. Preliminära resultat från den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel i vatten år 2002.- Inst.f. markvetenskap, Inst .f.miljöanalys.

P 748 Sonesten, L. 2002. Källfördelning av kväve och fosfor i Slöan/Tarmsälvens avrinningsområde. - IMA Rapport 2002: 18

P 749 Löfgren, S. 2002. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. - IMA Rapport 2002: 17

P 750 Willén, E., Persson, G. & Kessler, E. (eds), 2002, AMBIO. Engelsk och kinesisk version. - AMBIO Volume XXX, Number 8, 2001.

P 751 Grandin, U. 2002. Vad växer egentligen i skogen? - resultat från inventering av 241 provytor i brukad skog. - FaktaSkog , nr 14, 2002

P 752 Reizenstein, M. 2002. Fiskfaunans utveckling under 1900-talet i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning. Examensarbete 20 p. Handledare: Persson, G. - IMA Rapport 2002:12

P 753 Holmgren, K. 2002. Erfarenheter av temperaturloggar i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning. - IMA Rapport 2002: 19

P 754 Hruska, J. Moldan, F. & Krám, P. 2002. Recovery from acidification in central Europé - observed and predicted changes of soil and streamwater chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic. - Environmental Pollution 120(2002) pp 261-274

P 755 Löfgren, S. & Olofsson, H. 2002. Övervakning av akvatiska system i brukad skog - nuvarande status och förslag till framtida program. - IMA Rapport 2002: 20.

P 756 Seibert, J., Rodhe, A. & Bishop, K. 2003. Simulating interactions between saturated and unsaturated storage in a conceptual runnoff model. - Hydrological Processes 17, pp 379-390
A: On the relationships...
B: On the dialog between...
C: Groundwater dynamics along...

P 757 Clark, K. 2003. Chlorinated fatty acids in muscle lipids and blubber of harbour porpoise and harbour seals. Examensarbete 10 p. Handledare: Sundin, P. & Wesén, C. - IMA Rapport 2003: 2

P 758 Policy för forskarutbildning och handledning vid Institutionen för miljöanalys. "doktorandresan". - IMA Rapport 2002: 14

P 759 Fölster, J. & Wilander, A. 2003. Förändringar i vattenkemin i svenska vattendrag under 30 år. - IMA Rapport 2002: 21

P 760 Provtagningsanvisningar 2003/2004. Biologiska och kemiska studier i referenssjöar (fördjupat program) och IKEU-sjöar. - Inst. för miljöanalys.

P 761 Seibert, J. & McDonnell, J. 2003. The Quest for an Improved Dialog Between Modeler and Experimentalist. - Calibration of Watershed Models, Water Science and Application Bolume 6, pp 301-315.

P 762 Astner, L. 2003. Miljöutredning för NFB Transport Systems. Examensarbete 20 p. Handledare: Bråkenhielm, S. - IMA Rapport 2003:3

P 763 Kylin, H. 2003. Organic contaminants in the East Greenland Sea - origin, fate and circulation. - Polarforskningssekretariatet Årsbok 2002. pp 116-117

P 764 Kylin, H., Hellström, A., Nordstrand. E. & Zaid, A. 2003. Organochlorine pollutants in Scots pine needles - biological and site related variation within a forest stand. - Chemosphere 51, pp 669-675

P 765 Lydersen, E., Löfgren, S. & Arnesen, R.T. 2002. Metals in Scandinavian Surface Waters: Effects of Acidification, Liming, and Potential Reacidification - Critical Reviews in.... Environmental Science and Technology Vol 32, No 2 and 3.

P 766 Kvernes, E. 2003. Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk och sediment - en litteraturstudieoch en fallstudie av tio svenska referenssjöar. Examensarbete 20 p. Handledare: Sonesten, L. & Eriksson, M. - IMA Rapport 2003: 6

P 767 McGlynn, B.L. & Seibert, J. 2003. Distributed assessment of contributing area and riparian buffering along stream networks. - Water Resources Research, Vol. 39, No. 4, TNN 2-1 - 2-7

P 768 Öhlander, J. 2003. Sediment toxicity in River Kolbäcksån - toxicity tests with Chironomus riparius and Gammarus pulex. Examensarbete 20 p. Handledare: Sonesten, L. & Goedkoop, W. - IMA Rapport 2003:5

P 769 Sonesten, L. 2003. Fish mercury levels in lakes - adjusting for Hg and fish-size covariation. - Environmental Pollution 125, pp 255-265

P 770 Weyhenmeyer, G., Adrian, R., Gaedke, U., Livingstone, D.M. & Maberly, S.C. 2002. Response of phytoplankton in European lakes to a change in the North Atlantic Oscillation. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 28, pp 1436-1439

P 771 Larson, D. 2003. Predicting the threats to ecosystem function and economy of alien vascular plants in freshwater environments. - IMA Rapport 2003: 7.

P 772 Sandin, L. 2003. Benthic macroinvertebrates in Swedish streams: community structure, taxon richness, and environmental relations. - Ecography 26, pp 269-282

P 773 Hellström, A. 2003. Uptake of Airborne Organic Pollutants in Pine Needles. Geographical and Seasonal Variations. - Agraria 402

P 774 Wilander, A., Johnson, R.K. & Goedkoop, W. 2003. Riksinventering 2000. En synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag. - IMA Rapport 2003: 1

P 775 Sonesten, L. 2003. Catchment area composition and water chemistry heavily affects mercury levels in perch (Perca Fluviatilis L.) in circumneutral lakes. - Water, Air, and Soil Pollution 144, pp 117-139

P 776 Berglöf, T., Koskinen, W.C., Duffy, M.J., Norberg, K.A. & Kylin, H. 2003. Metsulfuron Methyl Sorption-Desorption in Field-Moist Soils. - J. Agric. Food Chem. 2003. 51, pp 3598-3603

P 777 Kylin, H. & Sjödin, A. 2003. Accumulation of Airborne Hexachlorocyclohexanes and DDT in Pine Needles. - Environ. Sci. Technol. 37. pp 2350-2355

P 778 Kylin, H. 2003. En rik förekomst av slöjstinksvamp. - Svensk Botanisk Tidskrift 97: 3-4, 198-200.

P 779 Hering, D., Buffagni, A., Moog, O., Sandin, L., Sommerhäuser, M., Stubauer, I., Feld, C., Johnson, R., Pinto, P.,Skoulikidis, N., Verdonschot, P. & Zahrádkova, S. 2003. The Development of a System to Assess the Ecological Quality of Streams Based on Macroinvertebrates - Design of the Sampling Programme within the AQEM Project. - Internat.Rev.Hydrobiol. 88, 3-4, pp 345-361.

P 780 Kylin, H. 2003. Fully Portable Field Extraction Equipment for Solid Phase Extraction of Water Samples in Remote Locations. - IMA Rapport 2003: 9

P 781 Lorz, C., Hruska, J. & Kram, P. 2003. Modeling and monitoring of long-term acidification in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany. - The Science of the Total Environment 310, pp 153-161

P 782 Fölster, J., Bishop, K., Krám, P., Kvarnäs, H. & Wilander, A. 2003. Time series of long-term annual fluxes in the streamwater of nine forest catchment from the Swedish environmental monitoring program (PMK 5). - The Science of the Total Environment 310, pp 113-120

P 783 Weyhenmeyer, G., Willén, E., Persson, P. & Eriksson, L. 2003. Miljöövervakning i Mälaren 2002. & Sammanfattning. - IMA Rapport 2003: 8

P 784 Ekström, G., Dinham, B. & Kylin, H. 2003. Pest and Pesticide Management in Swedish Development Co-operation. - The Royal Society of Chemistry. Pesticide Outlook - June 2003.

P 785 Sonesten, L., Goedkoop, W. & Quintana, I. 2003. Kolbäcksån. Recipientkontroll 2002. - IMA Institutionen för miljöanalys.

Kolbäcksån. Sammanfattning av recipientkontroll 2002. - IMA Institutionen för miljöanalys

P 786 Moraes, R., Elfvendahl, S., Kylin, H. & Molander, S. 2003. Pesticide Residues in Rivers of a Brazilian Rain Forest Reserve: Assessing Potential Concern for Effects on Aquatic Life and Human Health. - AMBIO Vol. 32, No. 4, pp 258-263

P 787 Sonesten, L. 2003. Metaller i akvatisk biota. En genomgång av den nationella databasen, samt de nationella och regionala övervakningsprogrammen. - IMA Rapport 2003: 10

P 788 Åkesson-Nilsson, G. 2003. Isolation of chlorinated fatty acid methyl esters derived from cellculture medium and from fish lipids by usinf an aminopropyl solid-phase extraction column. - Journal of Chromatography A, 996, pp 173-180

P 789 Tadesse, Z., Boberg, M., Sonesten, L. & Ahlgren, G. 2003. Effects of algal diets and temperature on the growth and fatty acid content of the cichlid fish Oreochromis niloticus L. - A laboratory study. - Aquatic Ecology 37, pp 169-182

P 790 Sonesten, L. 2003. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2002. - IMA, Institutionen för miljöanalys, Uppsala

P 791 Kylin, H. 2003. Fully Portable Extraction Equipment for Solid Phase Extraction of Water Samples. - IMA Rapport 2003: 9

P 792 Sandin, L., Andersson, B., Bergengren, J., Bergquist, B., Broberg, O., Dahlberg, M., Fölster, J., Jarlman, A. & Östlund, M. 2003. Undersökning av påväxt, bottenfauna, makrofyter och fisk längs en naturlighetsgradient i Emåns & Mörrumsåns avrinningsområden. - IMA Rapport 2003: 4

P 793 Kreuger, J., Holmberg, H., Kylin, H. & Ulén, B. 2003. Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002. Årsrapport till det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark, delprogram pesticider. - IMA Rapport 2003: 12

P 794 Löfgren, S., Forsius, M. & Andersen, T. 2003.
a. Vattnens färg. Klimatbetingad ökning av vattnens färg och humushalt i nordiska sjöar och vattendrag.
b. The color of water. Climate induced water color increase in Nordic lakes and streams due to humus.
c. Veden väri. Ilmasto vaikuttaa veden värin lisääntymiseen pohjoismaisissa järvissä.
d. Vannfarge. Klima-indusert økning i vannfarge och humusinnhold i nordiske elever og innsøjer.

P 795 Tomsone, S. 2003. Determination of Pesticide Residues in Water and Plant Material byGas and Thin-Layer Chromatography. - IMA Rapport 2003: 14

P 796 Grandin, U., Lönn, M. & Rydin, H. 2003. Allozyme variation at a PGI locus in differently aged populations of moehringia trinervia (Caryophyllaceae in a successional area. - Nordic Journal of Botany Vol. 22, No. 3, pp 303-312

P 797 Wilander, A. (red) 2003. Skyddad natur. En undersökning av två sjöar och deras utloppsbäckar i Padjelanta 2002. - IMA Rapport 2003: 11

P 798 Kylin & Hellström, A. 2003. Endogenous hydrophobic compounds affect the hydrophobic capacity of plants and influence the forest filtere effect. - Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 17, pp 249-251

P 799 Wilander, A. & Löfgren, S. 2003. Recovery from acidification in Swedishlakes and streams. - Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 12, No. 18 , pp 49-55

P 800 Jönsson, H., Eklind, Y., Albihn, A., Jarvis, Å., Kylin, H., Nilsson, M.-L., Nordberg, Å., Pell, M., Schürer, A., Schönning, C., Sundh, I. & Sundqvist, J.-O. 2003. Samhällets organiska avfall - en resurs i kretsloppet. - FaktaJordbruk 2003, nr 1-2.

P 801 Elfvendahl, S., Mihale, M., Kishimba, M.A., Kylin, H. & Bouwman, H. 2003. Severe pesticide pollution despite cleanup of obsolete pesticides at Vikuge, Tanzania. - Organohalogen Compounds Vol. 62, pp 408-410.

P 802 Bidleman, T.F., Alaee, M., Muir, D.C.G., Cannon, C., Helm, P.A., Stern, G.A., Harner, T., Jantunen, L. & Kylin, H. 2003. New persistent chemicals in the arctic abiotic environment. - Organohalogen Compounds Vol. 61, pp 295-298.

P 803 Kylin, H., Hellström, A. & Sjödin, A. 2003. Seasonal variations in the uptake of airborne gaseous and particle bound organochlorine compounds in Scots pine needles. - Organohalogen Compounds Vol. 61, pp 446-449

P 804 Weyhenmeyer, G. & Rydin, E. 2003. Sedimentens bidrag till fosforbelastningen i Mälaren. + Sammanfattning. - IMA Rapport 2003: 15

P 805 Johnson, R.K., Goedkoop, W., Willén, E. & Larsson, D. 2003. Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: Kritisk granskning av biologiska kvalitetsfaktorer med bedömningsgrunder. - IMA Rapport 2003: 17

P 806 Kvarnäs, H. & Lundin, L. 2003. Representativa nederbördsstationer för SVOs obsyteprogram. - IMA Rapport 2003:18

P 807 Hellström, A., Kylin, H., Strachan, W.M.J. & Jensen, S. 2003. Distribution of some organochlorine compounds in pine needles from Central and Northern Europé. - Environmental Pollution 128, pp 29-48

P 808 Löfgren, S. & Lundin, L. 2003. Mer humus i svenska vatten - bidrar även skogsbruket?

P 809 Kylin, H. 2003. Svart stork i Blistorp. - Spoven nr 4. Nordöstra Skånes Fågelklubb. pp 123-124

P 810 Johansson, O. 2003. Topografins inverkan på grundvattennivå och markvattenhalt i ett svenskt skogsområde. Examensarbete 20 p. Handledare: Seibert, J. - IMA Rapport 2003: 20

P 811 Johnson, R.K. 2003. Development of a prediction system for lake stonybottom littoral macroinvertebrate communities

P 812 Willén, E. 2003. Dominance patterns of planktonic algae in Swedish forest lakes.- Hydrobiologia 502, pp 315-324

P 813 Hellström, A. 2004. Uptake of Organic Pollutants in Plants. - IMA Rapport 2004: 1

P 814 Persson, G. 2003. Nitrogen retention in lakes in Sweden; a review. - IMA Rapport 2003: 19

P 815 Wilander, A. 2003. Svenska vatten återhämtar sig. - FaktaSkog 2003/13

P 816 Johnson, R.K., Östling, K., Wiederholm, A.-M., Eriksson, L. & Karlsson, B. 2003. Provtagningsanvisningar 2003/2004. Biologiska och kemiska studier i referenssjöar (tidsseriesjöar). - Institutionen för miljöanalys.

P 817 Sandin, L. 2003. Harmonisering av två provtagningsmetoder för bottenfaunaundersökningar i sjöar inom Integrerad KalkningsEffekt Uppföljning. - IMA Rapport 2003: 13

P 818 Larsson, D. & Sandin, L. 2004. Före detta studenters uppfattning om kursen. Tillämpad miljöanalys på SLU. - IMA Rapport 2004: 2

P 819 Johnson, R.K. & Goedkoop, W. 2004. Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: En granskning av den föreslagna svenska sötvattenstypologin avseende bottenfauna. - IMA Rapport 2004: 4

P 820 Johnson, R.K., Östling, K., Wiederholm, A.-M., Eriksson, L. & Karlsson, B. 2004. Provtagningsanvisningar 2004/2005. Biologiska och kemiska studier i referenssjöar (fördjupat program) och IKEU-sjöar. - SLU, Inst.f.miljöanalys.

P 821 Johnson, R.K., Östling, K., Wiederholm, A.-M., Eriksson, L. & Karlsson, B. 2004. Provtagningsanvisningar 2004/2005. Biologiska och kemiska studier i referenssjöar (tidsseriesjöar). - SLU, Inst.f.miljöanalys.

P 822 Seibert, J. 2003. Reliability of Model Predictions Outside Calibration Conditions. - Nordic Hydrology, 34 (5), pp 477-492.

P 823 Willén, E. & Larson, D. 2004. Typanpassning av sjöar och vattendrag. En granskning av den föreslagna svenska typologin med avseende på växtplankton och makrofyter. - IMA Rapport 2004: 3.

P 826 Fölster, J., Rapp, L., Erlandsson, M., Wilander, A. & Bishop, K. Beräkning av referensvärden för surhetstillståndet i sjöar. - IMA Rapport 2004:5

P 827 Johnson, R., K., Goedkoop, W. & Wilander A. Relationships between macroinvertebrate communities of stony littoral habitats and water chemistry variables indicative of acid-stress. - IMA Rapport 2004:6

P 828 Löfgren, S. Integrerad övervakning av miljötillståndet a svensk skogsmark - IM - Sammanfattning av 1997-2001 och årsrapport för 2001. - IMA Rapport 2004:7

P 829 Arbjörk, C. Effects of the insecticide Deltamethrin on benthic macroinvertebrates - field and laboratory studies. - IMA Rapport 2004:8

P 830 Westöö, A-K. Isfria vintrar - hur påverkas vattenkvalitet och växtplanktonuveckling i Sveriges största sjöar. - IMA Rapport 2004:9

P 831 Lücke, S. Miljöundersökning av Herrgårdsdammen, Sågdammen och Nerån i bruksorten Österbybruk. - IMA Rapport 2004:10

P 832 Cory, N. Catchment Origins of Al in Freshwaters - with an emphasis on Northen Sweden. - IMA Rapport 2004:11

P 833 Cory, N., Andrén, C. & Bishop, K. Modelling of aluminium speciation as a complement to laboratory-based analysis. - IMA Rapport 2004:12

P 834 Fölster, J., Sandin, L. & Wallin, M. A suggestion to a typology for Swedish inland surface waters accordin to the EU Water Franework Directive. - IMA Rapport 2004:13

P 835 Kylin, H. Artic Ocean 2002 - Journal Notes with Special Emphasis on Birds and Halos. - IMA Rapport 2004:14

P 836 Goedkoop, W. Utvärdering av bottenfaunadata från regionala och nationella referenssjöar i Uppsala län. - IMA Rapport 200415

P 837 Åkerblom, N. Agricultural pesticide toxicity to aquatic organisms - a literature review. - IMA Rapport 2004:16

P 838 Johnson, R., K. Classification of boreal stream riffle microinvertebrate assemblages and acid stress. - IMA Rapport 2004:17

P 839 Wilander, A. Förslag till bedömningsgrunder för eutrofierande ämnen. - IMA Rapport 2004:19

P 840 Hörnström, E., Ekström, C., Sundbom, M. & Edberg, F. Vattenkemi och plankton före och efter kalkning i sjöar i Åvaområdet. - IMA Rapport 2004:20

P 841 Persson, G. & Svensson, J-E. Kvantitativa djurplanktonundersökningar i Sverige - när, var, hur och varför? - IMA Rapport 2004:21

P 842 Goedkoop, W. Utvärdering av bottenfauna (1986-2003) i nationella och regionala sjöar och vattendrag i Östergötlands län. - IMA Rapport 2004:22

P 843 Löfgren, S. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM - Sammanfattning av 2002 års resultat. - IMA Rapport 2004:23

P 844 Sonesten, L. Källfördelning av kväve och forsfor i Ölman och Sorkans avrinningsområde. - IMA Rapport 2004:24

P 845 Persson, G. & Wilander, A. Utveckling av IKEU inför 2000-talet; redovisning av ett utredningsuppdrag. - IMA Rapport 2004:25

P 846 Provtagningsanvisningar 2005. Biologiska och kemiska studier i refernssjöar (tidsseriesjöar)

P 847 Provtagningsanvisningar 2005/2006. Biologiska och kemiska studier i referenssjöar (fördjupat program) och IKEU-sjöar

P 848 Dahl, J. Bottendjur i våra sjöar och vattendrag hjälper oss vaka över miljön. IMA Rapport 2005:2

P 849 Fölster, J. Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*. IMA Rapport 2005:3

P 850 Eriksson, M. Sjögull (Nymphoides peltata) i Galten - en möjlig invasionsart. IMA Rapport 2005:4

P 851 Ulén, B., Fölster J. Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag. IMA Rapport 2005:5

P 852 Persson, G., Wilander, A. Identifiering av förteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat på databaser vid SLU. IMA Rapport 2005:6

P 853 Weyhenmeyer, G. Automatiska mätningar av löst organiskt material i Mälarens inflöden. IMA Rapport 2005:7

P 854 Kylin, H. Monitoring av kemiska ämnen från båtbottenfärger - En undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina. IMA Rapport 2005:8

P 855 Bishop, K, Buffam, I., Fölster J., Laudon, J., Temnerud, J. Spatial Variability and the Assessment of Forest Streams. IMA Rapport 2005:9

P 856 Lindsjö, A. Predicting Dissolved Organic carbon Concentrations in Swedish Boreal Streams from Map Information. IMA Rapport 2005:10

P 857 Löfgren, S. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. IMA Rapport 2005:11

P 858 Lundqvist, A. Bottenfaunautvärdering för Fysingen, Upplands Väsby kommun. IMA Rapport 2005:12

P 859 Person, M. L. Impacts on plant communities by elevated CO2 concentration. IMA Rapport 2005:13

P 860 Sonesten, L., Quintana I. Kolbäcksån - Recipientkontroll 2004. IMA Rapport 2005:15

P 861 Sonesten, L. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2004. IMA Rapport 2005:16

P 862 Sonesten, L. Källfördelning av kväve och fosfor i Glummans avrinningsområde. IMA Rapport 2005:17

P 863 Wallin, M. Carbon dioxide evasion from a Boreal Catcthment. IMA Rapport 2005:18

P 864 Grandin, U. Miljöövervakning av främmande växt- och evertebrater i sötvatten i Sverige. IMA Rapport 2005:19

P 865 Grandin, U. Förslag till anpassning av dagens miljöövervakning för att inkludera effekter av en eventuell klimatförändring. IMA Rapport 2005:20

P 866 Grandin, U. Möjligheter till miljöövervakning av främmande evertebrater i Mälaren - en pilotstudie. IMA Rapport 2005:21

P 867 Köhler, S., Bishop, K. Quantifying the error in EQC introduced by not including aluminium buffering in the conversion of ANC to pH. IMA Rapport 2005:22

P 868 Hellström, A., Kreuger, J. Litteraturstudie av veterinärmedicinska produkter inför scrreenignen 2006. IMA Rapport 2005:23

P 869 Axnér, J. Preliminär bedömning av den ekologiska statusen i Enköpingsån. IMA Rapport 2005:24

P 870 Östlund, M. Vattenvegetation i kalkade sjöar - tillstånd och utveckling i IKEU-sjöar. IMA Rapport 2005:25

P 871 Hallstan, S. Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams. IMA Rapport 2005:27

P 872 Kylin, H. Växtskyddssubstanser i avloppsvatten och -slam från sju svenska reningsverk. IMA Rapport 2005:29

P 873 Bergfur, J. Assessing the ecological quality (structure, function and biodiversity) of running waters. IMA Rapport 2005:30

P 874 Willén, E. Växtplankton i sjöar. Revidering av bedömningsgrunder. - IMA Rapport 2005:1

P 875 Johnson, R. Responses of microinvertebrate assemblages of boreal streams to acid stress. IMA Rapport 2005:26

P 876 Kylin, H. IMA Rapport 2005:28 (ej klar)

P 877 Lundin, L. Meteorologiska uppgifter vid SVO:s obsytor – ”ICP Forest Level II”. IMA Rapport 2006:1

P 878 Bernhardsson, M. Methylmercury in runoff from forested catchments: Characterisation of the three catchments prior to logging. IMA Rapport 2006:2

P 879 Stendera, S. Recovery of lake ecosystems from acidification – Literature review. IMA Rapport 2006:3

P 880 Willén, E. Planktiska alger i sjöar – Bedömningsgrunder. IMA Rapport 2006:4

P 881 Sonesten, L. & Wilander, A. Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för klorofyll. IMA Rapport 2006:6

P 882 Wilander, A. & Sonesten, L. Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för syrgas. IMA Rapport 2006:7

P 883 Wilander, A. & Sonesten, L. Underlag och föreslag till reviderade bedömningsgrunder för siktdjup. IMA Rapport 2006:8

P 884 Grandin, U., Hallstan, S. & Goedkoop, W. Vandrarmusslans spridningspotential i Sverige – litteraturgenomgång och vattenkemisk riskmodell. IMA Rapport 2006:9

P 885 Lange, G. Pesticide use in Rice cultivation in Tarapoto, Peru – Pesticides residues in blood of farmers, usages behaviour, and health practices. IMA Rapport 2006:10

P 886 Willén, E. Växtplanktons rehabilitering i försurade sjöar efter kalkning; Resultat från IKEU-sjöar. IMA Rapport 2006:11

P 887 Löfgren, S. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark – IM Årsrapport 2004. IMA Rapport 2006:12

P 888 Sonesten, L. Kolbäcksån – Recipientkontroll 2005. IMA Rapport 2006:13

P 889 Sonesten, L. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005. IMA Rapport 2006:14

P 890 Sigfridsson, K. Modellsimulering av optimala lägen för våtmarker med avseende på kväveretention – en fallstudie i Lindans avnrinningsområde. IMA Rapport 2006:15

P 891 Hansson, K., Wallin, M. & Lindgren, G. The FYRIS model Version 2.0 – A tool for catchment-scale modelling of source apportioned gross and net transport of nitrogen and phosphorus. A user’s manual. IMA Rapport 2006:16¨

P 892 Hansson, K., Wallin, M. & Lindgren, G. The FYRIS model Version 2.0 – A tool for catchment-scale modelling of source apportioned gross and net transport of nitrogen and phosphorus in rivers. Technical description. IMA Rapport 2006:17

P 893 Grandin, U. Statistisk analys av möjligheter att kunna upptäcka regionala trender i de nuvarande programmen för nationell övervakning av sötvatten. Ett underlag för revisionen av programmen år 2006 – Rapportering av uppdrag 216 0536 från Naturvårdsverket. IMA Rapport 2006:18

P 894 Goedkoop, W., Kreuger, J. Övervakning av biologiska effekter i vattendrag vid användning av insektsmedel på stormfällt timmer i sydsvenska skogar. IMA Rapport 2006:22

P 895 Kahlert, M. & Jarlman, A. Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys inom den nationella miljöövervakningen 2006. Slutrapport av uppdraget nr 216 0635, dnr 721-4509-06Mm. IMA Rapport 2006:25

P 896 Johnsson, R. & Goedkoop, W. Revidering av bedömningsgrunder för bottenfauna I sjöar och vattendrag – Projekt 502 0510. IMA Rapport 2006:5

P 897 Stendera, S. Recovery of macroinvertebrates from acidification in Swedish national reference lakes. IMA Rapport 2006:19

P 898 Stendera, S. Analys av befintlig övervakning med avseende på biologisk mångfald (utredning). IMA Rapport 2006:20

P 899 Åkerblom, S. IMA Rapport 2006:21 (saknas)

P 900 Karlsson, M. Påverkan av torvbrytning på fem vattendrag i Gävleborgs län (exjobb) (Handledare: Löfgren, S, Dahl, J.). IMA Rapport 2006:23

P 901 Fölster, J. & Wilander, A. Skillnad i surhet och försurning mellan sjöar 1-4 ha och sjöar 4-10 ha. IMA Rapport 2006:24