NLU Information:

1. Grönberg, B. 1975. Djurplankton i Vättern 1974.

2. Samuelsson, B. 1975. Geiger-Müllerräknare /vätske- scintillationsräknare - en metodstudie.

3. Grönberg, B. 1975. Djurplanktonundersökningar i Mälaren - en sammanställning.

4. Tirén, M. 1975. Växtplanktion i Vänern 1973.

5. Samuelsson, B. 1975. Bakteriologiska studier i Fyrisån och norra Ekoln 1971-1973.

6. Lindell, T., Svensson, B. & Kvarnäs, H. 1975. Mätning av vattenstånd med hjälp av stansande pegel.

7. Willén, E. 1976. A simplified method of phytoplankton counting.

8. Willén, T. 1976. Fünfzig Jahre quantitative Phytoplankton- untersuchungen mit der Methoe von Utermöhl.

9. Tolstoy, A., Winbladh, E. 1976. Klorofyll a i Mälaren 1965-1974 -primärdata.

10. Wiederholm, T. 1976. Chironomids as indicators of water quality in Swedish lakes.

11. Grönberg, B. 1976. Djurplankton i Vänern september 1972.

12. Håkanson, L. & Uhrberg, R. 1976. Undersökning av bly, zink och kvicksilver i recenta sediment i norra Vättern.

13. Håkanson, L. & Uhrberg, R. 1976. Sedimentundersökning utanför Görvälnverket, Mälaren.

14. Willén, T. (red.) 1977. Dättern och Brandsfjorden - vattendata.

15. Samuelsson, B. 1977. Mätning av primärproduktion (14C) med scintillationsteknik.

16. Berndtson, L. 1977. Metodik vid räkning av växtplankton. Sedimentation och artvolymer.

17. Tolstoy, A. 1977. Chlorophyll a in relation to phytoplankton biomass in some Swedish lakes.

18. Willén, E. (red.) 1977. Limnologiska undersökningar i Stora Tresticklan, Dals Ed, Älvsborgs län.

19. Nilsson, L. 1977. Softvara Atos III - användarmanual.

20. Willén, T. & Eriksson, S. 1978. Vegetationsstudier i Vänern: Kolstrandsviken, Kilsviken, Åråsviken, Hagelviken och Ölmeviken.

21. Andersson, B. 1978. Vänern - vattenvegetation.

22. Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1978. Vattenomsättning i djuphålorna utanför Forsmark.

23. Winbladh, E. 1979. Limnologiska studier av nordöstra Mälaren. Ekoln-Görväln, 1972-1974.

24. Willén, T. 1979. Uppsatser från biologiska sektionen, NLU 1964-1979.